Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dokumenty odboru

Dokumenty SO pre Integrovaný regionálny operačný program

Všeobecné dokumenty

 

Informačné dokumenty

 

 Indikatívny harmonogram výziev

  Publicita

Programové dokumenty (program IROP)

Príručky pre žiadateľa

Príručky pre prijímateľa

Príručka k procesu verejného obstarávania 

Zmluva o poskytnutí NFP – vzor CKO - aktuálne 


Aktuálny vzor Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva o poskytnutí NFP – vzor CKO - archív

Aktuálny vzor Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku upravený pre projekty financované z IROP

 

Metodické usmernenia RO pre IROP

Publikované: 02.11.2017 / Aktualizované: 16.06.2021 HoreTlačiť