Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Činnosť kancelárie riaditeľa

 • Organizovanie a koordinovanie prác jednotlivých zložiek a útvarov s programom riaditeľa a zástupcu riaditeľa Úradu PSK.
 • Evidencia a príprava materiálov na zasadnutia vedenia Úradu PSK.
 • Zabezpečovanie a vybavovanie archivácie písomností.
 • Vybavovanie a evidencia pošty kancelárie riaditeľa a zástupcu riaditeľa ÚPSK.
 • Vedenie žiadaniek o prepravu a cestovných príkazov kancelárie riaditeľa.
 •  Koordinácia pri schvaľovaní cestovných príkazov, žiadaniek na prepravu pre vedúcich odborov.
 • Spracovávanie písomnosti pre riaditeľa a zástupcu Úradu PSK.
 • Vedenie evidencie aktivít riaditeľa a zástupcu Úradu PSK.
 • Organizovanie návštev a porád u riaditeľa a zástupcu riaditeľa úradu PSK.
 • Vedenie evidencie úloh a sledovanie termínov ich plnenia.
 • Zakladanie korešpondencie a ďalších dôležitých písomností, predpisov, vyhlášok, zákonov a nariadení a vyhľadávanie v nich v prípade potreby.
 • Koordinuje denný program riaditeľa a zástupcu riaditeľa ÚPSK.
 • Rozmnožuje tlačiva pre potreby sekretariátu kancelária riaditeľa ÚPSK.
 • Zodpovedá za sledovanie a čerpanie reprezentačného fondu riaditeľa a zástupcu riaditeľa ÚPSK.
 • Plní ďalšie úlohy a rozhodnutia riaditeľa a zástupcu riaditeľa ÚPSK.
 • Starostlivosť o prostredie kancelárie riaditeľa a zástupcu riaditeľa ÚPSK a sekretariátu kancelárie riaditeľa.
 • Plnenie operatívnych úloh (napr. ubytovanie, cestovné lístky, obstarávanie časopisov a pod.).

Oddelenia:

Publikované: 28.02.2019 / Aktualizované: 07.03.2023 HoreTlačiť