Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Kancelária riaditeľa úradu PSK

Činnosť kancelárie riadi riaditeľ Úradu PSK  a v jeho neprítomnosti zástupca riaditeľa Úradu PSK.  

Adresa:

Kancelária riaditeľa úradu
Úrad PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

TEL.:     051/ 70 81 173, 172  (sekretariát)

FAX:      051/ 70 81 170

E-mail:  riaditel@vucpo.sk

Riaditeľ úradu

foto Novotný Fabián

Kancelária riaditeľa úradu

Mgr. Fabián Novotný

Kancelária riaditeľa Úradu PSK
riaditeľ Úradu PSK
fabian.novotny@psk.sk
tel: 051/7081 171, +421 911 067 188
miestnosť: 130 I. poschodie

Mgr. Viktória Antušová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK
sekretariát riaditeľa
viktoria.antusova@psk.sk
tel: 051/7081 173, +421 911 692 733
miestnosť: 131 I. poschodie

Mgr. Dominika Galajdová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK
sekretariát riaditeľa
dominika.galajdova@psk.sk
tel: 051/7081 172, +421 911 692 729
miestnosť: 131 I. poschodie

JUDr. Mária Madzinová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie právne
vedúca oddelenia
maria.madzinova@psk.sk
tel: 051/7081 142, +421 911 080 422
miestnosť: 118 I. poschodie

Mgr. Ľuboš Keller

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie právne
právnik
lubos.keller@psk.sk
tel: 051/7081 143, +421 911 155 702
miestnosť: 119 I. poschodie

JUDr. Lucia Kováčová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie právne
právnička
lucia.kovacova@psk.sk
tel: 051/7081 140, +421 911 080 423
miestnosť: 119 I. poschodie

JUDr. Mária Lukačíková

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie právne
právnička
maria.lukacikova@psk.sk
tel: 051/7081 141, +421 917 729 510
miestnosť: 117 I. poschodie

JUDr. Soňa Slovjaková

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie právne
právnička
sona.slovjakova@psk.sk
tel: 051/7081 147, +421 911 155 785
miestnosť: 119 I. poschodie

Mgr. Martin Čontofalský

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie vnútornej prevádzky a krízového riadenia
vedúci oddelenia
martin.contofalsky@psk.sk
tel: 051/7081 346, +421 911 693 981
miestnosť: 113 I. poschodie

Peter Čech

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie vnútornej prevádzky a krízového riadenia
informátor

tel: 051/7081 110, +421 907 974 443
miestnosť: prízemie

Monika Hreňová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie vnútornej prevádzky a krízového riadenia
monika.hrenova@psk.sk
tel: 051/7081 332
miestnosť: 110 I. poschodie

Eva Jurčišinová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

Mgr. Lenka Klobušovská

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie vnútornej prevádzky a krízového riadenia
lenka.klobusovska@psk.sk
tel: 051/7081 307
miestnosť: 111 I. poschodie

Ing. Jaroslav Timko

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie vnútornej prevádzky a krízového riadenia
jaroslav.timko@psk.sk
tel: 051/7081 316, +421 908 992 555
miestnosť: 112 I. poschodie

ThLic. Mgr. Pavol Uličný

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie vnútornej prevádzky a krízového riadenia
pavol.ulicny@psk.sk
tel: 051/7081 348, +421 911 155 750
miestnosť: 110 I. poschodie

Jaroslav Janič

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 369, +421 905 981 785

Dušan Kmec

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 369, +421 918 884 304

Ing. Dana Krížová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie vnútornej prevádzky a krízového riadenia
dana.krizova@psk.sk
tel: 051/7081 349, +421 910 170 945

Maroš Mitra

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 369, +421 918 884 300

Juraj Foľvarský

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie vnútornej prevádzky a krízového riadenia
údržbár

tel: 051/7081 110

Valéria Jaklovská

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

Božena Majdáková

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

Mária Majirská

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

Drahoslav Matisko

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie vnútornej prevádzky a krízového riadenia
údržbár

tel: 051/7081 110, +421 911 155 741

Danka Petijová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

Slavka Petrilová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

Ján Sedlák

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie vnútornej prevádzky a krízového riadenia
informátor

tel: 051/7081 110, +421 907 974 443
miestnosť: prízemie

Peter Šitár

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie vnútornej prevádzky a krízového riadenia
údržbár

tel: 051/7081 110, +421 911 155 742

Darina Šutyová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

PhDr. Gabriela Petrová, PhD.

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
vedúca oddelenia
gabriela.petrova@psk.sk
tel: 051/7081 311, +421 907 847 850
miestnosť: 003 prízemie

Mgr. Martin Dudáš

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
martin.dudas@psk.sk
tel: 051/7081 317
miestnosť: prízemie

JUDr. PhDr. Pavol Gojdič, PhD.

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
pavol.gojdic@psk.sk
tel: 051/7081 309
miestnosť: 005 prízemie

Jana Jaššová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
jana.jassova@psk.sk
tel: 051/7081 313
miestnosť: prízemie

Ing. Gabriela Maťašová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
gabriela.matasova@psk.sk
tel: 051/7081 341
miestnosť: prízemie

Katarína Očkaiová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
katarina.ockaiova@psk.sk
tel: 051/7081 312, +421 914 359 206
miestnosť: 004 prízemie

Mária Rohaľová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
maria.rohalova@psk.sk
tel: 051/7081 319
miestnosť: 004 prízemie

Adriana Vraniaková

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
adriana.vraniakova@psk.sk
tel: 051/7081 315
miestnosť: 005 prízemie

Mgr. Ľubica Matisková

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie vnútornej kontroly
lubica.matiskova@psk.sk
tel: 051/7081 178, +421 902 725 823
miestnosť: 133 I. poschodie

 

Publikované: 26.02.2010 / Aktualizované: 02.03.2023 HoreTlačiť