Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kostrová sieť cyklistických trás v PSK

Kostrová sieť cyklistických trás v Prešovskom samosprávnom kraji

Koncepčno-strategický dokument

Koncepčno-strategický dokument hlavnej siete cyklistických komunikácií – Kostrová sieť cyklistických komunikácií v Prešovskom kraji.

Dokument predstavuje významný nástroj pre ďalšie plánovanie  a zároveň aj efektívnu a zmysluplnú realizáciu cyklistickej infraštruktúry na celom území kraja.

Dokument obsahuje:

 • návrh hlavnej kostrovej siete cyklistických komunikácií s podrobným popisom vedenia jednotlivých koridorov. Popis okrem textovej časti obsahuje aj výškovéprofily trasy, navrhnuté technické opatrenia, zdôvodnenia výberu trasy resp. jej súlad s podmienkami ECF,
 • výkresová časť Kostrovej siete obsahuje: návrhy technických opatrení a návrh priorít realizácie cyklistickej infraštruktúry
 • dokument odovzdaný v súlade so zmluvou o dielo dňa 20.12.2018

Na stiahnutie ako ZIP súbor

Ďalšie odkazy

 

 

Publikované: 11.01.2019 / Aktualizované: 30.12.2020 HoreTlačiť