Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Základné informácie

Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú príspevky prispievateľských krajín, t.j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska viacerým členským štátom Európskej únie. Príspevok pre Slovenskú republiku v rokoch 2009-2014 je viac ako 80 mil. eur a rozdeľuje sa medzi deväť programov:

 1. Prispôsobenie sa zmene klímy
 2. Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie
 3. Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva
 4. Zelené inovácie v priemysle
 5. Domáce a rodovo podmienené násilie
 6. Cezhraničná spolupráca
 7. Štipendijný program
 8. Globálny fond pre dôstojnú prácu a tripartitný dialóg
 9. Fond pre mimovládne organizácie

Oficiálna stránka finančných mechanizmov na Slovensku: http://www.eeagrants.sk/6945/cezhranicna-spolupraca/

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 23.12.2013 / Aktualizované: 30.12.2020 HoreTlačiť