Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Benefity pre darcov krvi v PSK

Benefity pre viacnásobných darcov krvi poskytované v PSK

Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Potreba krvi je veľká.

Na Slovensku sa každoročne spotrebuje približne 180 000 transfúznych jednotiek červených krviniek (transfúzna jednotka = množstvo krvného prípravku získaného zo 450 ml krvi odobratej pri jednom odbere). Darcom krvi patrí uznanie a poďakovanie.

Darovanie krvi na Slovensku je bezpríspevkové.

Benefity pre darcov krvi poskytujú:

 • zdravotné poisťovne - (Dôvera, VšZP, Union), Slovenský červený kríž (SČK), Národné transfúzna stanica (NTZ), jednotlivé mestá a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK). 

Prešovský samosprávny kraj (PSK)

Darca krvi má nárok na častejšiu preventívnu prehliadku u všeobecného lekára a to raz ročne.

Prešovský samosprávny kraj poskytuje darcom krvi benefity v oblasti dopravy a kultúry.

Benefity PSK v doprave

Prešovský samosprávny kraj v oblasti dopravy ponúka jednosmerné osobitné cestovné pre držiteľov zlatej Jánskeho plakety.

Od 1.2.2019 vstúpil do platnosti jednotný tarifný systém v prímestskej autobusovej doprave pre Prešovský a Košický samosprávny kraj. Tento nový tarifný systém priniesol okrem iného aj zľavy pre špecifické skupiny občanov, akými sú aj držitelia zlatej Jánskeho plakety.

 • Držitelia zlatej Jánskeho plakety majú nárok na jednosmerné osobitné cestovné vo výške 0,20 eur a to za každých (aj začatých) 50km, pričom úhrada cestovného je podmienená úhradou z čipovej karty.

Dopravca poskytne zľavu po preukázaní totožnosti a certifikátu o udelení zlatej JP, na základe čoho dostanú čípovú kartu. Pre informáciu za obdobie 1.2.2019-30.11.2019 bolo vydaných 452 čipových kariet a 36 190 cestovných lístkov.

Benefity PSK v kultúre

Prešovský samosprávny kraj v oblasti kultúry prostredníctvom kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK ponúka darcom krvi – držiteľom zlatej a diamantovej Jánskeho plakety a držiteľom Kňazovického medaily na Slovensku nasledovné zľavy:

 • Knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK poskytnú pre darcov krvi – pre všetkých držiteľov zlatej a diamantovej Jánskeho plakety a držiteľov Kňazovického medaily na Slovensku bezplatnú registráciu na 1 rok
 • Múzeágalérie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK poskytnú vstupné zdarma pre držiteľov zlatej a diamantovej Jánskeho plakety a Kňazovického medaily. Vstupné zdarma sa bude vzťahovať iba na vstup do expozícií múzeí a galérií PSK a nebudú v ňom zahnuté iné podujatia.
 • Divadlá, PUĽShvezdárne poskytnú zľavnené vstupné do výšky 50%
 • Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku poskytne 50% zľavu pri ubytovaní v astronomickom stredisku ROZTOKY

Benefity v jednotlivých mestách

Niektoré mestá darcom krvi ponúkajú zľavy na športoviská, vstupenky na kultúrne predstavenia, zľavy na MHD.

Zľavy pre darcov krvi v niektorých mestách PSK:

 • Bardejov: plaváreň, príspevok mesta k oceneniu: kvety, zľava na zimný štadión
 • Humenné: plaváreň, MHD, príspevok mesta k oceneniu: 300 eur, úľava na poplatku parkovné od diamantovej JP
 • Kežmarok: príspevok mesta k oceneniu: obed/večera
 • Levoča: príspevok mesta k oceneniu: 60 eur
 • Poprad: príspevok mesta k oceneniu čiastočný (neuvedené)+cena k oceneniu
 • Prešov: zľavy na tarify MHD pre držiteľov zlatej a diamantovej JP, zľava na kurzy SČK: 1/3 ceny z kurzu
 • Snina: príspevok mesta k oceneniu a zľava na kurzy SČK
 • Stropkov: podľa druhu JP odstupňovaná zľava pri vstupe na plaváreň, letné kúpalisko, zimný štadión, futbalové zápasy, kultúrne podujatia organizované mestom Stropkov
 • Svidník: zľava na MHD

Zdravotná  poisťovňa  Dôvera

 • Zdravotná  poisťovňa Dôvera poskytuje poistencom 1 balenie vitamínov za 1 odber.
 • Držitelia plakiet majú 25% zľavu v kúpeľoch zameraných na reumatologické ochorenia (kúpele Piešťany a Smrdáky).
 • Zľavy možno využiť na relaxačný pobyt v hoteloch a to: bronzová Jánska plaketa  10%, strieborná Jánska plaketa 15%, zlatá Jánska plaketa 20%, diamantová Jánska plaketa 25%.

Všeobecná zdravotná poisťovňa  

 • VšZP  držitelia plakiet dostávajú balíček vitamínov na podporu zdravia

Zdravotná  poisťovňa UNION

 • zdravotná  poisťovňa Union poskytuje  balíček vitamínov 1 x za 3 mesiace

Slovenský červený kríž (SČK)

 • SČK dvakrát ročne oceňuje darcov krvi plaketami

***

Odbor zdravotníctva PSK

Publikované: 31.01.2020 / Aktualizované: 23.06.2020 HoreTlačiť