Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Príspevky na zriadenie ambulancií v Prešovskom kraji

Základné podmienky získania nenávratného finančného príspevku od Ministerstva zdravotníctva SR

MZ SR zverejnilo výsledky vyhodnotenia stavu verejnej minimálnej siete:

Zoznam príspevkov na zriadenie ambulantnej praxe v nedostatkových okresoch v Prešovskom kraji  PDF (131 kB)

Základné podmienky získania nenávratného finančného príspevku od Ministerstva zdravotníctva SR

Podrobnosti získania finančného príspevku ustanovuje §6e zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

KTO?

 • lekár so špecializáciou VLD alebo VLDD, ktorému bol vydaný číselný kód zdravotníckeho pracovníka
 • poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ktorý zamestná lekára so špecializáciou VLD alebo VLDD

Základné podmienky pre lekára:

 1. nepracoval v okrese, na ktorý žiada príspevok v priemere na viac ako 0,5 úväzku za posledné 3 roky dozadu
 2. neprichádza z okresu, ktorý je podľa klasifikácie okresov MZ SR* na rovnakom alebo horšom stupni, kde pracoval maximálne na 0,5 úväzku za posledné 3 roky dozadu

KDE?

KEDY?

 • tretí kvartál roku 2022, po zverejnení oficiálnej výzvy MZ SR bude možné podať žiadosť o príspevok

 

Publikované: 01.07.2022 / Aktualizované: 06.07.2022 HoreTlačiť