Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja - Covid-19

Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja súvisiace s koronavírusom  

Aktualizované 09.10.2020 15:38

PSK od 25.05.2020 distribuoval osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP), ktoré boli vyzdvihnuté na Správe štátnych hmotných rezerv (SŠHR). SŠHR poskytla na distribúciu 124 000 ks chirurgických masiek, 51 600 ks respirátorov FFP2 a 60 000 ks rukavíc.

V 1. kole boli OOPP rozdelené medzi všetkých ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, to znamená pre všetky všeobecné ambulancie pre dospelých, všeobecné ambulancie pre deti a dorast, ambulantné pohotovostné služby pre dospelých a pre deti a dorast, špecializované ambulancie, zubné ambulancie a zubnolekárske pohotovostné služby. Následne boli rozdelené OOPP medzi ADOS, DOS, hospice, DZS, RDG SVALZ, atď.

 

Koronavírusové ochorenie COVID-19

www.vucpo.sk/koronavirus , www.po-kraj.sk/koromavirus  

 

 

 

Publikované: 09.03.2020 / Aktualizované: 09.10.2020 HoreTlačiť