Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja - Covid-19

Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja súvisiace s koronavírusom  

Aktualizované 28.05.2020 09:27

PSK začal dnes (25.05.2020) s distribúciou osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), ktoré dnes vyzdvihol na Správe štátnych hmotných rezerv (SŠHR). SŠHR nám poskytla na distribúciu 124 000 ks chirurgických masiek, 51 600 ks respirátorov FFP2 a 60 000 ks rukavíc.

V 1. kole OOPP budú rozdelené medzi všetkých ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, to znamená pre všetky všeobecné ambulancie pre dospelých, všeobecné ambulancie pre deti a dorast, ambulantné pohotovostné služby pre dospelých a pre deti a dorast, špecializované ambulancie, zubné ambulancie a zubnolekárske pohotovostné služby. Následne budú rozdelené OOPP medzi ADOS, DOS, hospice, DZS, RDG SVALZ, atď.

OOPP je možné prevziať na kontaktnom mieste v okrese, v určený deň a v určených hodinách. Prosíme o dodržanie termínov, v prípade ak si ich nemôžete vyzdvihnúť v určenom čase, odporúčame splnomocniť iného poskytovateľa na prevzatie OOPP.

Zoznam kontaktných miest a dátumov na prevzatie OOPP - súbor na stiahnutie (25.5.2020) - PDF (82 kB)

 

Koronavírusové ochorenie COVID-19

www.vucpo.sk/koronavirus , www.po-kraj.sk/koromavirus  

 

 

 

Publikované: 09.03.2020 / Aktualizované: 28.05.2020 HoreTlačiť