Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Občania a podnikatelia - Covid-19

Informácie pre občanov a podnikateľov súvisiace s koronavírusom

Aktualizované 04.01.2021 14:06

Testovanie 

Vakcína

Povinnosť pri návrate zo zahraničia

Podľa ostatnej aktualizácie Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID_19 spôsobeným koronavírusom SARS_CoV_2 je odporúčané osobám vracajúcim sa (opakovane vstupujúcim) na Slovensko podstúpiť izoláciu v domácom prostredí. 

Karanténne opatrenia

Izolácia v domácom prostredí pre osoby prichádzajúce zo zahraničia

 • osoby, ktoré sa zdržiavali v rizikovej oblasti a prichádzajú zo zahraničia,
 • realizuje sa vo vlastnom dome, byte alebo inom vhodnom ubytovaní,
 • rizikovou oblasťou je štát alebo región štátu, pre ktorý existuje zvýšené riziko infekcie COVID-19 (pravidelne sa aktualizuje na Úradnej tabuli ÚVZ SR)
 • výnimky sa vzťahujú na:
  • osoby vstupujúce  na  územie  Slovenska  pre  účely  tranzitu;  tieto  musia  okamžite   a priamo opustiť územie Slovenska,
  • osoby, ktorých činnosť je nutná pre udržiavanie diplomatických a konzulárnych vzťahov,
  • ďalšie výnimky (pravidelne sa aktualizujú na Úradnej tabuli ÚVZ SR).

(Zdroj: https://ssvpl.sk/10-aktualizacia-usmernenie-hlavneho-hygienika-sr-v-suvisloti-s-covid-19/)

 

Informácia o prerozdelení osobných ochranných pracovných prostriedkov zo Správy štátnych hmotných rezerv pre zariadenia sociálnych služieb v Prešovskom kraji (6.5.2020) - PDF (98 kB)

Ponuka pomoci

Vyhlášky, usmernenia, opatrenia a rozhodnutia 

Hygienické opatrenia, postupy a odporúčania

Koronavirus_biely_A5 small   Koronavirus_modry_A5 small   Koronavirus_odporucania 4 veci, ktoré je potrebné vedieť o koronavíruse      

 

SOM DOMA - ponuka voľnočasových aktivít 

 

Koronavírusové ochorenie COVID-19

www.vucpo.sk/koronavirus , www.po-kraj.sk/koromavirus  

 

Publikované: 09.03.2020 / Aktualizované: 04.01.2021 HoreTlačiť