Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Hlásenie o spotrebe omamných a psychotropných látok za rok 2013

V zmysle ust. § 23 ods. 1 písm. t) zákona NR SR č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach je držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti povinný zaslať každoročne evidenciu o vydaní liekov obsahujúcich omamné látky a psychotropné látky II. skupiny farmaceutovi samosprávneho kraja.

Ročné hlásenie o vydaní liekov, ktoré obsahujú omamné látky II. skupiny a psychotropné látky II. skupiny za rok 2013 je potrebné zaslať e-mailom na samosprávny kraj vo forme tabuľky uverejnenej vo formáte XLS (nižšie zverejnený komprimovaný súbor ZIP), ktorá bola navrhnutá Ministerstvo zdravotníctva SR.

Hlásenie je potrebné zaslať elektronicky na mailovú adresu: andrea.harasztova@vucpo.sk najneskôr do 31.1.2014.

Publikované: 16.01.2014 / Aktualizované: 16.01.2014 HoreTlačiť