Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Hlásenie o spotrebe omamných a psychotropných látok za rok 2012

Oznam

V zmysle ust. § 23 ods. 1 písm. t) zákona NR SR č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach je držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti povinný zaslať každoročne evidenciu o vydaní liekov obsahujúcich omamné látky a psychotropné látky II. skupiny farmaceutovi samosprávneho kraja.

Ročné hlásenie o vydaní liekov, ktoré obsahujú omamné látky II. skupiny a psychotropné látky II. skupiny za rok 2012 je potrebné zaslať mailom na samosprávny kraj vo forme tabuľky uverejnenej vo formáte XLS, ktorá bola navrhnutá Ministerstvo zdravotníctva SR.

Hlásenie je potrebné zaslať elektronicky na mailovú adresu:  andrea.harasztova(at)vucpo.sk najneskôr do 31. 1.  2013.
(Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom"@" (zavináč).) 

Publikované: 14.01.2013 / Aktualizované: 14.01.2013 HoreTlačiť