Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov – zmena termínu podávania žiadostí o zaradenie

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave si Vás dovoľuje informovať o zmene termínu prijímania žiadostí o zaradenie do ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v tých nelekárskych odboroch, pre ktoré zabezpečuje ďalšie vzdelávanie naša fakulta

Žiadosti o zaradenie uchádzačov do ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v nelekárskych odboroch je potrebné poslať do 31. 12. 2019 (táto zmena sa týka výlučne len žiadostí o zaradenie podávaných na Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií)

 

Publikované: 21.03.2019 / Aktualizované: 11.10.2019 HoreTlačiť