Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Aktualizácia číselníka - Zoznam zdravotných výkonov

Zoznam zdravotných výkonov -  platnosť 7.6.2021

Dovoľujem si Vás informovať, že na stránke NCZI je zverejnený aktualizovaný číselník Zoznam zdravotných výkonov.

Zmeny

Doplnený popis

Doplnený popis
Kód Názov zdravotného výkonu Popis

4C08006

Optická koherentná tomografia (OCT) predného segmentu oka

Optická koherentná tomografia (OCT) - laserové vyšetrenie mikroštruktúr predného segmentu oka. Zdravotný výkon vykonáva oftalmológ, pediatrický oftalmológ.

Oprava kódu

Oprava kódu
Kód Názov zdravotného výkonu Popis

4C10010

Priama oftalmoskopia

Vyšetrenie očného pozadia priamym oftalmoskopom.
Pozn. výkon sa môže vykazovať ako JZS

4C10011

Nepriama oftalmoskopia

Vyšetrenie očného pozadia nepriamym oftalmoskopom.
Pozn. výkon sa môže vykazovať ako JZS

4C10043

Elektroretinografia multifokálna (mfVEP)

Vyšetrenie na zistenie funkčnosti sietnice  pomocou snímaných elektrických potenciálov multifokálny VEP.
Pozn. výkon sa môže vykazovať ako JZS

Nové výkony

Nové výkony
Kód Názov zdravotného výkonu Popis

4C10023

Optická koherentná tomografia terča zrakového nervu

Optická koherentná tomografia (OCT) - laserové  vyšetrenie mikroštruktúr zrakového nervu. Zdravotný výkon vykonáva oftalmológ, pediatrický oftalmológ a sestra, sestra špecialistka.

4C10024

Optická koherentná tomografia sietnice

Laserová optická koherentná tomografia (OCT) - vyšetrenie mikroštruktúr sietnice. Zdravotný výkon vykonáva oftalmológ, pediatrický oftalmológ a sestra, sestra špecialistka.

4C10041

Angio - optická koherentná tomografia sietnice

Angio - laserová optická koherentná tomografia (angio OCT) - vyšetrenie mikroštruktúr sietnice. Zdravotný výkon vykonáva oftalmológ, pediatrický oftalmológ a sestra, sestra špecialistka.

4C10042

Angio - optická koherentná tomografia zrakového nervu

Angio - laserová optická koherentná tomografia (angio OCT) - vyšetrenie mikroštruktúr zrakového nervu. Zdravotný výkon vykonáva oftalmológ, pediatrický oftalmológ a sestra, sestra špecialistka.

5C00015

Ožarovanie urýchľovačom [IMRT/VMAT] so sledovaním dýchacieho cyklu.

Zdravotný výkon vykonáva rádiologický technik, rádiologický technik špecialista a klinický fyzik, fyzik v zdravotníctve špecialista a radiačný onkológ.
Zdravotný výkon sa vykazuje 1 - krát za každú frakciu.

5C00016

Stereotaktická kraniálna rádiochirurgia a stereotaktická rádioterapia, prvá frakcia.

Zdravotný výkon vykonáva radiačný onkológ, neurochirurg a rádiologický technik, rádiologický technik špecialista a klinický fyzik, fyzik v zdravotníctve špecialista.

5C00017

Stereotaktická extrakraniálna rádiochirurgia a stereotaktická rádioterapia, prvá frakcia.

Zdravotný výkon vykonáva radiačný onkológ, neurochirurg a rádiologický technik, rádiologický technik špecialista a klinický fyzik, fyzik v zdravotníctve špecialista. Zdravotný výkon sa vykazuje 1 - krát.

5C00018

Stereotaktická kraniálna rádioterapia, 2. až 5. frakcia.

Zdravotný výkon vykonáva rádiologický technik, rádiologický technik špecialista a klinický fyzik, fyzik v zdravotníctve špecialista a radiačný onkológ. Zdravotný výkon sa vykonáva opakovane. Zdravotný výkon sa vykazuje 1 - krát za deň.

5C00019

Stereotaktická extrakraniálna rádioterapia, 2. až 5. frakcia.

Zdravotný výkon vykonáva rádiologický technik, rádiologický technik špecialista a klinický fyzik, fyzik v zdravotníctve špecialista a radiačný onkológ. Zdravotný výkon sa vykonáva opakovane. Zdravotný výkon sa vykazuje 1 - krát za deň.

 

Publikované: 10.06.2021 / Aktualizované: 17.06.2021 HoreTlačiť