Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dočasná neprítomnosť

  •  Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia (alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe) je povinný zabezpečiť zastupovanie v rozsahu povolenia počas dočasnej neprítomnosti a súčasne na viditeľnom mieste bezodkladne uviesť poskytovateľa, ktorý vykonáva zastupovanietúto skutočnosť oznámiť príslušnému samosprávnemu kraju: uvedené sa nevzťahuje na poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti (§ 79 ods. 1 písm. j) zák. č. 578/2004 Z. z. v platnom znení).

P O Z O R !

Za porušenie tejto oznamovacej povinnosti môže byť uložená pokuta až do 3 319 eur.

 

  • "Oznámenie o dočasnej neprítomnosti" - tlačivo - pripravujeme nové

 

       

Publikované: 14.08.2009 / Aktualizované: 11.04.2016 HoreTlačiť