Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kompetencie v zmysle zákona č. 302/20011

Popis činností a kompetencií v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z.

Popis činností a kompetencií v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 1. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci zastupiteľstva, predsedu a ďalších orgánov zriadených zastupiteľstvom,
  a) pripravuje a riadi zasadnutia etickej komisie na posudzovanie etickej prijateľnosti biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
  b) pripravuje a riadi zasadnutia zdravotníckej komisie a na základe uznesení vypracúva výstupy, správy, analýzy zdravotníckych zariadení.
 2. Spolupracuje s odborom finančným pri zostavovaní programového rozpočtu.
 3. Spolupracuje s odborom finančným pri zostavovaní rozpočtu pre Etickú komisiu PSK.
 4. Podieľa sa na príprave a realizácii projektov z fondov Európskej únie.
 5. Podieľa sa na príprave a realizácii „plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK“.
 6. Koordinuje zdravotnícky informačný systém v rámci kraja.
Publikované: 11.03.2016 / Aktualizované: 11.03.2016 HoreTlačiť