Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dokumenty a tlačivá odboru

Dokumenty PSK z oblasti zdravotníctva

Dokumenty PSK pre oblasť zdravotníctva
Dokument - názov  Formát  Dátum zverejnenia
Sadzobník správnych poplatkov (zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch - položka 150) na úseku zdravotníctva

Pokyny pre podávanie žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia

Odborný zástupca
Sadzobník správnych poplatkov (zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch - položka 150) 
Edukačný materiál - Podozrivá osoba na vysoko nebezpecnú nákazu PDF (738 kB)
Informačný bulletin Hlavného hygienika SR PDF (7,18 MB) 15. 10. 2014

Ročné účtovné závierky nemocníc Prešovského samosprávneho kraja 

Uvedené ročné účtovné závierky sa týkajú len nemocníc s majetkovým podielom Prešovského samosprávneho kraja.

 

Formuláre a tlačivá

Formuláre a tlačivá týkajúce sa oblasti zdravotníctva sú rozdelené do dvoch tabuliek pre prevádzkovateľov zdravotníckeho zariadenia a pre poskytovateľov lekárenskej starostlivosti.

Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia

Dňa 21. 4. 2016 PSK odbor zdravotníctva zverejnil NOVÉ tlačivá vydávania povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. 

Doklady potrebné na vydanie povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Doklady potrebné na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
Dokument - názov  Formát  Dátum zverejnenia
Tlačivá všetky spolu pre vytlačenie formulára a vylnenie perom (vo formáte PDF) vrátane zoznamov na požadované doklady Formát ZIP ZIP (407,52 kB) 18. 01. 2017

Tlačivá všetky spolu pre vyplnenie formulára v počítači a nasledne vytlačenie  (vo formáte RTF) vrátane zoznamov na požadované doklady

Formát ZIP ZIP (240,13 kB) 18. 01. 2017

Doklady potrebné na vydanie povolenia pre FO (§ 11,13 zákona NR SR č. 578/2004 Z. z.)

Formát PDF PDF (49,6 kB) 21. 04. 2016
Doklady potrebné na vydanie povolenia pre PO (§ 11,13 zákona NR SR č. 578/2004 Z. z.) Formát PDF PDF (49,5 kB) 23. 05. 2016
Doklady potrebné na vydanie povolenia pri zmene FO (§ 16, 17 zákona NR SR č. 578/2004 Z. z.) Formát PDF PDF (48 kB) 21. 04. 2016
Doklady potrebné na vydanie povolenia pri zmene PO (§ 16, 17 zákona NR SR č. 578/2004 Z. z.) Formát PDF PDF (52 kB) 21. 04. 2016

Žiadosť o vydanie povolenia pre FO (§ 11,13 zákona NR SR č. 578/2004 Z. z.)

 

 

21. 04. 2016

Žiadosť o vydanie povolenia pre PO (§ 11,13 zákona NR SR č. 578/2004 Z. z.)

 

21. 04. 2016

 

Žiadosť  o vydanie povolenia pri zmene FO (§ 17 zákona č. 578/2004 Z. z.)

  

21. 04. 2016

 

Žiadosť  o vydanie povolenia pri zmene PO (§ 17 zákona č. 578/2004 Z. z.)

21. 04. 2016

 

Žiadosť o zrušenie povolenia FO (§ 19, ods. 1, písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z.)

21. 04. 2016

 

Žiadosť o zrušenie povolenia PO (§ 19, ods. 1, písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z)

21. 04. 2016

 

Vzor čestného vyhlásenia FO (§ 13 ods.3 písm. d)  zákona č. 578/2004 Z.z.) -  formát pre vypisovanie priamo v počítači a následne vytlačenie Formát RTF  ODT (8,56 kB)

Formát RTF  ODT (8,56 kB) 18. 05. 2017

Vzor čestného vyhlásenia PO (§ 13 ods.5 písm. e)  zákona č. 578/2004 Z.z.) -  formát pre vypisovanie priamo v počítači a následne vytlačenie Formát RTF  ODT (8,84 kB)

Formát RTF  ODT (8,56 kB) 18. 05. 2017
Vzor čestného vyhlásenia FO (§17 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z.) -  formát pre vypisovanie priamo v počítači a následne vytlačenie Formát RTF  ODT (8,85 kB) Formát RTF  ODT (8,85 kB) 18. 05. 2017
Vzor čestného vyhlásenia PO (§17 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z.) -  formát pre vypisovanie priamo v počítači a následne vytlačenie Formát RTF  ODT (9,14 kB) Formát RTF  ODT (9,14 kB) 18. 05. 2017

Ďalšie dokumenty týkajúce sa zdravotnej starostlivosti

Ďalšie dokumenty z oblasti zdravotnej starostlivosti
Dokument - názov  Formát  Dátum zverejnenia

Oznámenie o dočasnej neprítomnosti (§ 79 ods. 1 písm. j/ zákona NR SR č. 578/2004 Z. z.)

PDF, RTF, ODT 03. 05. 2017

 

Poskytovanie lekárenskej starostlivosti

Doklady potrebné na vydanie povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti

(aktualizácia 23. 9. 2015) - nové tlačivá - budú zverejnené v najbližšej dobe

Názov tlačiva - dokumentu Formát  Dátum zverejnenia
Tlačivá všetky spolu pre vytlačenie formulára a vylnenie perom (vo formáte PDF) vrátane zoznamov na požadované doklady Formát ZIP ZIP (207,93 kB) 23. 05. 2016

Tlačivá všetky spolu pre vyplnenie formulára v počítači a nasledne vytlačenie  (vo formáte RTF) vrátane zoznamov na požadované doklady

Formát ZIP ZIP (82,3 kB) 23. 09. 2016

Doklady potrebné na vydanie povolenia pre FO 

Formát PDF PDF (28,9 kB) 23. 09. 2016
Doklady potrebné na vydanie povolenia pre PO Formát PDF PDF (28,9 kB) 23. 09. 2016
Doklady potrebné na vydanie povolenia pri zmene  Formát PDF PDF (27,09 kB) 23. 09. 2016

Žiadosť o vydanie povolenia pre FO (§ 7, ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z.)

 

 

23. 09. 2016

Žiadosť o vydanie povolenia pre PO (§ 7, ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z.)

 

23. 09. 2016

 

Žiadosť o vydanie povolenia pri zmene pre FO (§ 8, ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z.)

23. 09. 2016

 

Žiadosť o vydanie povolenia pri zmene pre PO (§ 8, ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z.)

23. 09. 2016

 

Žiadosť o zrušenie povolenia FO (§ 10, ods. 1 písm. e) zákona č. 362/2011 Z. z.)

23. 09. 2016

 

Žiadosť o zrušenie povolenia PO (§ 10, ods. 1 písm. e) zákona č. 362/2011 Z. z.)

23. 09. 2016

 

 

Publikované: 21.01.2009 / Aktualizované: 16.10.2017 HoreTlačiť