Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Voľné kapacity zariadení krízovej intervencie

Aktuálne informácie o voľných kapacitách zariadení krízovej intervencie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Voľné kapacity v zariadeniach núdzového bývania v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
Poradové číslo Názov kmeňového zariadenia  organizačnej jednotky Adresa, kontaktná osoba,telefon, e-mail

Počet voľných kapacít    

1. Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné  Čsl. armády 14, 066 01 Humenné, Mgr. Sitarčíková, 057/775 21 44,  sekretariat@cssgarden-pticie.vucpo.sk 3

 

Voľné kapacity v domove na polceste v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
Poradové číslo Názov kmeňového zariadenia  organizačnej jednotky Adresa, kontaktná osoba,telefon, e-mail Počet voľných kapacít  
1. Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, Kalinov  Dobrianskeho 53, 068 01 Medzilaborce, p. Chamuľák, 057/732 10 51,   sekretariat@cssduhovysen-kalinov.vucpo.sk 3

 

Voľné kapacity v útulkoch v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
Poradové číslo Názov kmeňového zariadenia  organizačnej jednotky Adresa, kontaktná osoba,telefon, e-mail Počet voľných kapacít  
1. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami, Batizovce SNP 12, 059 21 Svit,  Mgr. Ing. Bátorová, 052/775 68 42, sekretariat@cssdomovpodtatrami-batizovce.vucpo.sk          6
2. Domov sociálnych služieb v Stropkove  ul. Matice Slovenskej 904/22, 091 01 Stropkov, Mgr. Štochmalová, 054/742 83 84,  sekretariat@dss-sp.vucpo.sk 5
3. Centrum sociálnych služieb AMETYST, Tovarné Tovarné č. 117, 094 01, Mgr. Lešková, 057/449 52 34,  sekretariat@cssametyst-tovarne.vucpo.sk 6
4. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG, Humenné Kukučínova 1, 066 01 Humenné, Mgr. Sentivanová, 057/ 775 46 78,  sekretariat@zssaktig-he.vucpo.sk    3
5. Domov sociálnych služieb v Giraltovciach  Dukelská 83, 087 01 Giraltovce, PhDr. Jurčová, 054/736 41 75, sekretariat@dss-giraltovce.vucpo.sk

5

 

Publikované: 22.01.2010 / Aktualizované: 13.08.2018 HoreTlačiť