Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Koncepčná a metodická činnosť

 • Spolupráca pri tvorbe rozvojových stratégií a programov na národnej a medzinárodnej úrovni.
 • Spracovanie a aktualizácia odvetvových rozvojových stratégií a programov.
 • Spracovanie a aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK.
 • Spracovávanie súhrnných charakteristík územia.
 • Spracovanie regionálnych akčných plánov.
 • Tvorba a aktualizácia databáz.
 • Príprava programového rozpočtu za príslušný program.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 502

E-mail: rozvoj@vucpo.sk

    

Logo PHSR PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku PHSRLogo RIUS PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku RIUS

 

Geoportál stránka

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

Východoslovenská investičná agentúra / East Slovakia Investment Agency

Severovýchod Slovenska - Krajská organizácia cestovného ruchu 

Publikované: 10.06.2016 / Aktualizované: 24.11.2019 HoreTlačiť