Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kompetencie - priestorové informácie

Kompetencie oddelenia priestorových informácii (informačných systémov)

Úlohou oddelenia je riadenie procesov nad geodátami v kontexte budovania regionálnej infraštruktúry priestorových informácií (rSDI) Prešovského kraja v súlade so smernicami INSPIRE a NIPI.

 • Zastrešuje odborné používaní GIS/GEO nástrojov za účelom podpory analytického a rozhodovacieho procesu ÚPSK
 • Tvorba tematicko-analytických výstupov
 • Komunikácia ohľadom potrieb a požiadaviek vedenia úradu a odborov pri priestorovom rozhodovaní
 • Nastavovanie pracovných postupov v súlade s Manažmentom geodát na ÚPSK
 • Procedurálne úkony nad geodátami (zmluvy, administratívne úkony, atď.)
 • Správa geokatalógu a publikovania geodát s ohľadom na napĺňanie rSDI
 • Spracovanie RAW dát (čistenie a štandardizácia)
 • Geokódovacie procesy
 • Zakomponováva potreby vzájomného prepojenia či využitia funkcionalít v nadstavbových systémoch formou open dátových informácii
Publikované: 18.03.2019 / Aktualizované: 24.11.2019 HoreTlačiť