Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

Zloženie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: Ing. Andrea Turčanová turcanova.andrea@gmail.com 
Podpredseda: PhDr. Jaroslav Makatúra jaro.makatura@gmail.com 
Sekretár: PaedDr, Martina Slivková, PhD. martina.slivkova@vucpo.sk
Členovia - poslanci: Prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD. gabriel.pala.59@gmail.com 
  Jozef Kanuščák jozef.kanuscak@gmail.com 
  Ján Hirčko jan@hircko.sk 
  JUDr. Štefan Bieľak

bielak111@gmail.com

  Ing. Adrián Kaliňák kalinak.adrian@gmail.com 
Členovia - neposlanci: Ing. Lukáš Hotáry lukas.hotary@zipsernet.sk
  Ján Kočiš jankocis@restauraciajunior.sk
  Ing. Martin Lichman martin.lichman@gmail.com
    Ing. František Kornaj frantisek.kornaj@gmail.com
  Ing. Ján Baňas jbanas@orangemail.sk
  Ing. Jozef Švagerko jozef.svagerko@gmail.com

Zasadnutia komisií zastupiteľstva  

Rok 2020

19. zasadnutie (04.08.2020)

pozvánka, Uznesenie č.19/2020 - PDF (69 kB), zápisnica - PDF (122 kB), dochádzka

18. zasadnutie (09.06 - 10.06.2020)

Záznam z hlasovania per rollam - PDF (61 kB)

17. zasadnutie (02.06.2020)

pozvánka, Uznesenie č.17/2020 - PDF (92kB), Záznam z hlasovania per rollam - PDF (61 kB)

16. zasadnutie (06.05 - 07.05.2020)

 Záznam z hlasovania per rollam - PDF (56 kB)

15. zasadnutie (21.04.2020)

pozvánkaZáznam z hlasovania per rollam - PDF (62 kB)

14. zasadnutie (18.03.2020)

pozvánka, Záznam z hlasovania per rollam - PDF (117 kB)

13. zasadnutie (21.01.2020)

pozvánka, Uznesenie č.13/2020 - PDF (105 kB), zápisnica - PDF (144 kB), dochádzka

Rok 2019

Rok 2018

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 502

E-mail: rozvoj@vucpo.sk

    

Logo PHSR PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku PHSRLogo RIUS PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku RIUS

 

Geoportál stránka

Dohovor primátorov

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

Východoslovenská investičná agentúra / East Slovakia Investment Agency

Severovýchod Slovenska - Krajská organizácia cestovného ruchu 

Publikované: 30.12.2008 / Aktualizované: 24.11.2019 HoreTlačiť