Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kontakt

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia

e-mail:  rozvoj@vucpo.sk

FAX:      051/ 70 81 500

Adresa:

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia
Úrad PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Zamestnanci odboru

PaedDr. Martina Slivková, PhD., MBA

Odbor strategického rozvoja
vedúca odboru
martina.slivkova@psk.sk
tel: 051/7081 501, +421 908 700 160
miestnosť: 317 III. poschodie

PhDr. Bibiána Arvayová

Odbor strategického rozvoja
sekretariát
bibiana.arvayova@psk.sk
tel: 051/7081 502
miestnosť: 318 III. poschodie

RNDr. Bibiána Matľák, PhD.

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
vedúca oddelenia
bibiana.matlak@psk.sk
tel: 051/7081 590, +421 902 250 059
miestnosť: 315 III. poschodie

Ing. Mgr. Barbara Baloghová, PhD.

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
barbara.baloghova@psk.sk
tel: 051/7081 598, +421 914 359 204
miestnosť: 305 III. poschodie

Ing. Mária Barvirčáková

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
maria.barvircakova@psk.sk
tel: 051/7081 592, +421 911 155 719
miestnosť: 314 III. poschodie

PhDr. ThDr. Marián Bednár, PhD.

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
marian.bednar@psk.sk
tel: 051/7081 591
miestnosť: 310 III. poschodie

Mgr. Miroslava Borzová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
miroslava.borzova@psk.sk
tel: 051/7081 595
miestnosť: 318 III. poschodie

Mgr. Lukáš Dvorčák

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
lukas.dvorcak@psk.sk
tel: 051/7081 557
miestnosť: 310 III. poschodie

Mgr. Nora Fabianová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
nora.fabianova@psk.sk
tel: 051/7081 599
miestnosť: 310 III. poschodie

Mgr. Matúš Kipikaša

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
matus.kipikasa@psk.sk
tel: 051/7081 593
miestnosť: 314 III. poschodie

Mgr. Jakub Kovář

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
jakub.kovar@psk.sk
tel: 051/7081 565
miestnosť: 318 III. poschodie

Mgr. Juraj Marchevský

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
juraj.marchevsky@psk.sk
tel: 051/7081 594
miestnosť: 303 III. poschodie

Bc. Jana Neupauerová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
jana.neupauerova@psk.sk
tel: 051/7081 541
miestnosť: 305 III. poschodie

Mgr. Mário Popper

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
mario.popper@psk.sk
tel: 051/7081 596
miestnosť: 311 III. poschodie

Mgr. Kristián Rychvalský

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
kristian.rychvalsky@psk.sk
tel: 051/7081 566
miestnosť: 318 III. poschodie

Ing. Stanislav Sendek, Ph.D.

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
stanislav.sendek@psk.sk
tel: 051/7081 517
miestnosť: 311 III. poschodie

Mgr. Martina Tomková

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
martina.tomkova@psk.sk
tel: 051/7081 597
miestnosť: 303 III. poschodie

RNDr. Tadeáš Gavala

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
poverený vedením oddelenia
tadeas.gavala@psk.sk
tel: 051/7081 561, +421 944 384 697
miestnosť: 316 III. poschodie

Mgr. Natália Balaníková

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
natalia.balanikova@psk.sk
tel: 051/7081 545
miestnosť: 313 III. poschodie

Mgr. Martin Čontofalský

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
martin.contofalsky@psk.sk
tel: 051/7081 574
miestnosť: 308 III. poschodie

Mgr. Jana Durkáčová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
jana.durkacova@psk.sk
tel: 051/7081 549
miestnosť: 318 III. poschodie

Ing. Erika Činčerová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
erika.cincerova@psk.sk
tel: 051/7081 564
miestnosť: 009 prízemie

Ing. Marianna Jenčíková

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
marianna.jencikova@psk.sk
tel: 051/7081 576
miestnosť: 318 III. poschodie

PhDr. Lenka Karnižová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
lenka.karnizova@psk.sk
tel: 051/7081 528, +421 908 700 164
miestnosť: 218 II. poschodie

Boris Kočko

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
boris.kocko@psk.sk
tel: 051/7081 557
miestnosť: 308 III. poschodie

Imrich Krajňák

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
imrich.krajnak@psk.sk
tel: 051/7081 527, +421 911 155 714
miestnosť: 326 III. poschodie

Mgr. Mária Maliňáková, PhD.

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
maria.malinakova@psk.sk
tel: 051/7081 579
miestnosť: 308 III. poschodie

PhDr. Kristián Micheľ, MBA

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
kristian.michel@psk.sk
tel: 051/7081 569
miestnosť: 318 lll. poschodie

Mgr. Jana Pecuchová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
jana.pecuchova@psk.sk
tel: 051/7081 575
miestnosť: 318 III. poschodie

Mgr. Lenka Smetanková

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
lenka.smetankova@psk.sk
tel: 051/7081 573
miestnosť: 318 lll. poschodie

Mgr. Mário Stehlík

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
mario.stehlik@psk.sk
tel: 051/7081 546, +421 915 905 197
miestnosť: 308 III. poschodie

Mgr. Ľudmila Wišniovská

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
ludmila.wisniovska@psk.sk
tel: 051/7081 526
miestnosť: 218 II. poschodie

Ing. Jaroslava Petková

Odbor strategického rozvoja, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
poverená vedením oddelenia
jaroslava.petkova@psk.sk
tel: 051/7081 560, +421 911 693 981
miestnosť: 320 III. poschodie

Mgr. Janette Dugasová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
janette.dugasova@psk.sk
tel: 051/7081 568
miestnosť: 318 III. poschodie

Ing. Ingrid Hrindová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
ingrid.hrindova@psk.sk
tel: 051/7081 552
miestnosť: 320 III. poschodie

Mgr. Dominik Lejko

Odbor strategického rozvoja, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
dominik.lejko@psk.sk
tel: 051/7081 502, +421 911 704 150
miestnosť: 320 III. poschodie

Mgr. Adela Majerčinová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
adela.majercinova@psk.sk
tel: 051/7081 554
miestnosť: 320 III. poschodie

Mária Miženková

Odbor strategického rozvoja, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
maria.mizenkova@psk.sk
tel: 051/7081 563
miestnosť: 319 III. poschodie

 

 

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor strategického rozvoja 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 502

E-mail: rozvoj@psk.sk

    

Logo PHSR PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku PHSRLogo RIUS PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku RIUS

Geoportál stránka

Dohovor primátorov

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

Východoslovenská investičná agentúra / East Slovakia Investment Agency

Severovýchod Slovenska - Krajská organizácia cestovného ruchu 

Aplikácia o nelegálnych skládkach a recyklácii

Trash out - odkaz na aplikáciu, ktorá sa týka nelegálnych skládok a recyklovania 

Publikované: 07.08.2009 / Aktualizované: 20.01.2021 HoreTlačiť