Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Legislatíva a právne predpisy

Právne predpisy pre oblasti kompetencií odboru majetku a investícií

Najdôležitejšie predpisy upravujúce kompetencie Prešovského samosprávneho kraja na úseku správy majetku.

Náplň činnosti odboru majetku a investícií vyplýva z uvedených zákonov

 • zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,
 • zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
 • zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení.
Publikované: 11.08.2016 / Aktualizované: 17.05.2021 HoreTlačiť