Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dokumenty odboru

Dokumenty na úseku správy majetku

Materiály súvisiace s predajom majetku

 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK boli schválené uznesením č. 25/2010 na 3. zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 2. 3. 2010. Uznesením Zastupiteľstva PSK č. 153/2011 bol dňa 22.2.2011 schválený Dodatok č. 1, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. Uznesením Zastupiteľstva PSK č. 132/2014 bol dňa 09.12.2014 schválený Dodatok č. 2, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK zo dňa 2. 3. 2010 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 22. 2. 2011, s účinnosťou od 01.01.2015. Uznesením Zastupiteľstva PSK č. 465/2017 bol dňa 21.2.2017 schválený Dodatok č. 3, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK


Prenájom majetku 

V súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja vydáva Prešovský samosprávny kraj Zásady užívania zasadacích miestností inými subjektmi.

Zásady užívania Veľkej zasadačky inými subjektmi 

Ďalšie materiály

Publikované: 09.03.2010 / Aktualizované: 08.07.2020 HoreTlačiť