Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kompetencie v súvislosti s riadením organizácií PSK

V zmysle zriaďovania, zakladania, zlučovania, zrušovania, riadenia a kontroly organizácií a zariadení vykonáva odbor tieto činnosti:

 • príprava návrhov na zriadenie, zakladanie, zlučovanie, zrušovanie, kultúrnych zariadení (knižnice, múzeá, galérie, osvetové strediská, hvezdárne a planetária, divadlá a umelecké telesá),
 • určovanie ich odborného zamerania a územnej pôsobnosti
 • vytváranie organizačných, ekonomických, materiálno – technických a personálnych podmienok na ich činnosť
 • kontrola ich činnosti a hospodárenia v zmysle platných zákonov

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor kultúry 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 752

E-mail: kultura@vucpo.sk

    

Kultúrne organizácie PSK - riaditelia

Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK

 

 

Publikované: 11.08.2016 / Aktualizované: 11.08.2016 HoreTlačiť