Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komisia kultúry a národnostných menšín ZPSK

Zloženie Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. juraj.bochna@gmail.com 
Podpredseda: PhDr. Rudolf Dupkala, PhD. rudolf.dupkala@gmail.com 
Sekretár: Mgr. Emília Antolíková emilia.antolikova@vucpo.sk
Členovia - poslanci: Mgr. Peter Kocák vuc@kocak.sk 
  Mgr. Katarína Heredošová, DiS.art. kather1976@hotmail.com 
  Ing. Ján Ragan jragan@vranov.sk 
  PaedDr. Patrícia Bujňáková patrikabujnakova@gmail.com 
  Ing. Ján Baloga balogajan@hotmail.com
Členovia - neposlanci: Mgr. Milena Lancošová milena.lancosova@gmail.com
  Radoslav Ščuka radoslavsk16@gmail.com
  Radomír Kizek  rkizek@gmail.com
  Ing. Martina Bednárová bednarovamart@gmail.com
  Ing. Michal Druga m.druga@centrum.sk
  Ladislav Ladomirjak  obec.zboj@stonline.sk

Zasadnutia komisií zastupiteľstva  

Na stránke sú zverejnené pozvánky na rokovania komisií, uznesenia zápisnice (od roku 2020) z rokovaní komisií a dochádzka členov komisie.

 

Rok 2022

31. zasadnutie (17.01.2022) - per rollam

pozvánka,

Rok 2021

30. zasadnutie (01.10.2021) - per rollam

pozvánka, Uznesenie  30/2021 - PDF (161 kB) , Zápisnica 30/2021 - PDF (135 kB), dochádzka

29. zasadnutie (20.09.2021) - per rollam

pozvánka, Uznesenie  29/2021 - PDF (119 kB) Zápisnica 29/2021 - PDF (128 kB), dochádzka

28. zasadnutie (05.08.2021) - per rollam

pozvánka, Uznesenie  28/2021 - PDF (144 kB) Zápisnica 28/2021 - PDF (118 kB), dochádzka

27. zasadnutie (03.06.2021) - per rollam

pozvánka, Uznesenie  27/2021 - PDF (119 kB) Zápisnica 27/2021 - PDF (119 kB), dochádzka

26. zasadnutie (12.04.2021) - per rollam

pozvánka, Uznesenie  26/2021 - PDF (148 kB), Zápisnica 26/2021 - PDF (143 kB), dochádzka

25. zasadnutie (04.03.2021) - per rollam

pozvánka, Uznesenie  25/2021 - PDF (118 kB), Zápisnica 25/2021 - PDF (135 kB), dochádzka

24. zasadnutie (26.01.2021) - per rollam

pozvánka, Uznesenie  24/2021 - PDF (147 kB), Zápisnica 24/2021 - PDF (167 kB), dochádzka

Rok 2020

23. zasadnutie (26.11.2020) - per rollam

pozvánka, Uznesenie  23/2020 - PDF (125 kB), Zápisnica 23/2020 - PDF (116 kB)

22. zasadnutie (16.09.2020)

pozvánka, Uznesenie  22/2020 - PDF (130 kB), Zápisnica 22/2020 - PDF (106 kB), dochádzka

21. zasadnutie (03.08.2020)

pozvánka, Uznesenie  21/2020 - PDF (125 kB), Zápisnica 21/2020 - PDF (110 kB), dochádzka

20. zasadnutie (09.06.2020)

pozvánka, Uznesenie  20/2020 - PDF (134 kB), Zápisnica 20/2020 - PDF (125 kB), dochádzka

19. zasadnutie (11.05.2020) - per rollam

Uznesenie 19/2020 - PDF (123 kB), Zápisnica 19/2020 - PDF (164 kB),

18. zasadnutie (23.01.2020)

pozvánkaUznesenie 18/2020 - PDF (64 kB), .Zápisnica 18/2020 - PDF (66 kB),dochádzka

17. zasadnutie (14.01.2020)

pozvánka, Uznesenie 17/2020 - PDF (80 kB), Zápisnica 17/2020 - PDF (108 kB), dochádzka

Rok 2019

Rok 2018

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor kultúry 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 752

E-mail: kultura@vucpo.sk

    

Kultúrne organizácie PSK - riaditelia

Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK

 

 

Publikované: 30.12.2008 / Aktualizované: 11.03.2020 HoreTlačiť