Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dokumenty odboru

Dokumenty na úseku kultúry

Prehľad hodnotiacich správ za jednotlivé roky kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a dokumenty týkajúce sa odboru kultúry PSK.

Hodnotiace správy za rok 2016

Divadlá

Hvezdárne a planetáriá

Knižnice PSK

Múzeá PSK

 

Osvetové strediská

Archív hodnotiacich správ za predchádzajúce roky

 

 

Publikované: 10.02.2017 / Aktualizované: 27.10.2020 HoreTlačiť