Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kompetencie - prevádzka IT

Kompetencie oddelenia informačných technológií

Úlohou oddelenia je starostlivosť o bežnú prevádzku a podporu technických zariadení pre užívateľov Úradu PSK v ponímaní samotného používania výpočtovej techniky a správy infraštruktúry siete LAN a na nej pripojených zariadení (pracovné stanice, tlačiarne, servery, IP telefóny, ústredňa).

Prevádzka a údržba infraštruktúry IS

Zabezpečuje prevádzku a údržbu technickej infraštruktúry pre informačné systémy Úradu PSK:

 • zabezpečuje prevádzku komunikačnej infraštruktúry siete LAN a pasívnych prvkov
 • zabezpečuje prevádzku existujúcich serverov a aktívnych sieťových prvkov
 • zabezpečuje prevádzku pracovných staníc a ostatnej výpočtovej techniky (zapojenej do infraštruktúry LAN ako PC, NTB, tlačiarne, IP telefóny)
 • zabezpečuje nákupy výpočtovej techniky, náhradných dielov a spotrebný materiál (PC stanice, NTB, tlačiarne, telefóny – pevné linky, náhradné diely ako klávesnice, myši, pamäte RAM, disky HDD, USB kľúče, tonery...)

Dostupnosť informačných systémov

Zabezpečuje dostupnosť informačných systémov ako celku a rieši aj ich havarijné stavy na Úrade PSK:

 • zabezpečuje funkcionalitu technických zariadení pre zabezpečenie dostupnosti informačných systémov užívateľom
 • zastrešuje evidenciu, aktualizáciu prístupových práv zamestnancov v Active Directory, zdieľaných diskových priečinkov, emailovej schránky a systému požiadaviek GLPI
 • zabezpečuje na technickej úrovní prevádzku pracovných staníc a ostatnej výpočtovej techniky (uvádza do prevádzky – inštaluje OS na PC, NTB, tlačiarne, IP telefóny, wifi siete)

Nasadzovanie konkrétnych bezpečnostných prvkov a komunikačná infraštruktúra

Spolupracuje pri nasadzovaní konkrétnych bezpečnostných prvkov pre jednotlivé systémy a komunikačnú infraštruktúru:

 • posudzuje a kontroluje aktuálnosť vydania aktualizácii pre operačné systémy a aplikácie
 • kontroluje aktuálnosť nasadenia antivírových programov na počítačových systémoch pevne prepojenej s LAN infraštruktúrou Úradu PSK
 • realizuje zálohovanie, obnovu a archivovanie údajov jednotlivých kľúčových systémov
 • aplikuje bezpečnostné opatrenia zadefinované bezpečnostnou politikou (správa firewallu, antivírových programov)

Rozvoj technickej úrovne výpočtovej techniky a technologickej infraštruktúry 

Koordinuje rozvoj technickej úrovne výpočtovej techniky a technologickej infraštruktúry:

 • posudzuje a navrhuje rozvoj komunikačnej infraštruktúry siete LAN
 • koordinuje inováciu pracovných staníc a ostatnej výpočtovej techniky

Audio multimediálna technika

 Riadi a obsluhuje audio multimediálnu techniku:

 • hlasovací systém pre zasadnutia ZPSK
 • vytvára súčinnosť pri obsluhe technických prostriedkov multimediálnych zariadení (zasadačky)

Užívateľská podpora 

Zabezpečuje podporu užívateľom formou:

 • zaškolenia pre prvotné oboznámenie so systémami, pripravuje technickú súčinnosť pre oficiálne školenia dodávateľov systémov v zmysle objednávok alebo servisných zmlúv
 • konzultácií v zmysle kompetencií oddelenia pre oblasti informačných technológii
 • prípravy metodík k užívaniu technologických zariadení

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor informačno-komunikačných technológií
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 197

E-mail: sekretariat.ikt@vucpo.sk

             veduci.ikt@vucpo.sk

    

Podpora IKT

 • Podpora SPIN
 • Podpora e-služby
 • Podpora web PSK
 • Podpora pre zmluvy PSK
Publikované: 18.03.2019 / Aktualizované: 18.03.2019 HoreTlačiť