Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Železničná doprava v Prešovskom kraji

Základnú dopravnú obslužnosť územia Prešovského samosprávneho kraja železničnou dopravou zabezpečuje národný dopravca Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., ktorý má uzatvorenú Zmluvu o službách vo verejnom záujme s objednávateľom dopravných výkonov Ministerstvom dopravy Slovenskej Republiky.

Rámcový návrh cestovného poriadku – GVD 2023/2024

Železnice Slovenskej republiky pripravili cestovný poriadok na obdobie 2023/2024. V súvislosti s uvedenými zmenami je v nasledujúcom texte uvedený súhrn informácií o plánovanom prevádzkovom koncepte vlakov, ktoré sú rozčlenené podľa jednotlivých železničných tratí v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji. Návrhy a pripomienky na úpravu cestovných poriadkov je možné predkladať do 16. 7. 2023 na poštovú adresu IDS Východ, s.r.o., Bačíkova 7, 040 01 Košice alebo prostredníctvom e-mailu na info@idsvychod.sk.

Všeobecné informácie k plánovanému GVD 2023/2024:

Rámcový návrh GVD 2023/2024 pokračuje v implementácii Plánu dopravnej obslužnosti Slovenskej republiky v železničnej doprave, ktorý bol schválený MD SR dňa 31. marca 2022. Ide o návrh, ktorý je určený na pripomienkovanie zo strany širokej verejnosti, v nasledujúcich mesiacoch sa predpokladá jeho finálne dopracovanie do konečného návrhu GVD.

V nasledujúcom texte sú zhrnuté informácie o plánovanom prevádzkovom koncepte vlakov na jednotlivých tratiach Prešovského samosprávneho kraja:

Trať 180 Košice – Poprad-Tatry (–Žilina):

 • V diaľkovej doprave dochádza k zavedeniu dvoch párov nových vlakov na trase Prešov – Poprad – Žilina – Púchov – Valašské Meziříčí – Olomouc – Pardubice – Praha a späť.
 • Z dôvodu predpokladanej modernizácie úseku Vydrník – Poprad-Tatry došlo k úprave časových polôh vlakov regionálnej aj diaľkovej dopravy.
 • Vybrané regionálne vlaky Košice – Poprad-Tatry sú z dôvodu modernizácie ukončené v ŽST Spišská Nová Ves.

Trať 185 Poprad-Tatry – Plaveč; Studený Potok – Tatranská Lomnica:

 • Prevádzkový koncept vlakov je obdobný ako po 2. zmene GVD 2022/2023 platnej od 11. 6. 2023.
 • Upravený koncept vedenia študentských vlakov Stará Ľubovňa – Plaveč (a Plaveč – Prešov – Košice) aj v piatky na obdobný systém, ako platí v nedele.

Trať 188 Košice – Prešov – Lipany – Plaveč:

 • V diaľkovej doprave dochádza k zavedeniu dvoch párov nových vlakov na trase Prešov – Poprad – Žilina – Púchov – Valašské Meziříčí – Olomouc – Pardubice – Praha a späť.
 • V regionálnej doprave bez významnejšej zmeny oproti súčasnému stavu.
 • Upravený koncept vedenia študentských vlakov Košice – Prešov – Plaveč (a Plaveč – Stará Ľubovňa) aj v piatky na obdobný systém, ako platí v nedele.

Trať 191 Michaľany – Humenné (-Lupków):

 • Bez významnejšej zmeny oproti súčasnému stavu.

Trať 193 Prešov – Humenné:

 • Prevádzkový koncept vlakov je obdobný ako po 2. zmene GVD 2022/2023 platnej od 11. 6. 2023.

Trať 194 Prešov – Bardejov:

 • Prevádzkový koncept vlakov je obdobný ako po 2. zmene GVD 2022/2023 platnej od 11. 6. 2023.

Trať 196 Humenné – Stakčín:

 • Bez významnejšej zmeny oproti súčasnému stavu.

Cestovné poriadky všetkých tratí si môžete pozrieť v priloženom súbore Rámcový návrh GVD 2023/2024 (ZIP, 7,7 MB)

 

 

Publikované: 18.06.2021 / Aktualizované: 03.07.2023 HoreTlačiť