Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmeny cestovných poriadkov

Informácia o zmene systému evidencie, posudzovania a schvaľovania zmien cestovných poriadkov prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy

Prešovský samosprávny kraj, z pozície objednávateľa služieb prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy v súlade so Zmluvami o službách v verejnom záujme na roky 2009 – 2018 v znení neskorších zmien a doplnkov s dopravcami SAD Prešov, a. s., SAD Humenné, a. s., SAD Poprad, a. s. a BUS Karpaty spol. s r. o. Stará Ľubovňa a z postavenia dopravného správneho orgánu podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, informuje o zmene systému evidencie, posudzovania a schvaľovania zmien cestovných poriadkov a to  s účinnosťou od 1. júla 2022.

Za účelom kategorizácie jednotlivých zmien cestovných poriadkov, zefektívnenia procesov pri posudzovaní a schvaľovaní zmien cestovných poriadkov, harmonizácie termínov, eliminácie chybovosti, zabezpečenia priebežných, komplexných a transparentných informácií, zjednodušenia koordinácie dopravných služieb na území východného Slovenska, ako aj centrálnej evidencie údajov o požiadavkách a zmenách cestovných poriadkov

Prešovský samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj vydávajú spoločnú

Metodika, ktorá tvorí prílohu tejto informácie, v záverečnej časti popisuje základné princípy elektronického systému Centrálnej evidencie požiadaviek na zmeny cestovných poriadkov.

Elektronický systém Centrálnej evidencie požiadaviek na zmeny cestovných poriadkov s účinnosťou od 1. júla 2022 v plnej miere nahrádza dnes platný systém evidencie a posudzovania požiadaviek na zmeny cestovných poriadkov.

Povinnosť uplatňovania vyššie uvedenej metodiky a elektronického systému evidencie sa netýka požiadaviek na zmeny cestovných poriadkov evidovaných pred dátumom 1. júla 2022, ktorých proces posudzovania alebo schvaľovania začal pred týmto termínom.

Zároveň informujeme o možnosti pre cestujúcich pripomienkovať cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy vyplnením online formulára:

Formulár žiadosti o zmenu CP pre cestujúcich

Online Formulár žiadosti o zmenu cestovného poriadku prímestskej autobusovej dopravy

 

Publikované: 12.05.2021 / Aktualizované: 13.02.2023 HoreTlačiť