Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Cestovné poriadky - autobusová doprava 2021-2022

Informácia o schválení cestovných poriadkov platných na obdobie od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022

V mesiaci september odbor dopravy Prešovského samosprávneho kraja ako vecne a miestne príslušný dopravný správny orgán informoval širokú verejnosť, prostredníctvom miest a obcí, o možnosti podania návrhov na zmeny v cestovných poriadkoch verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linkách v Prešovskom kraji a to v termíne do 30. 10. 2021 prostredníctvom vyplnenia formulára“ Žiadosť o zmenu cestovného poriadku“, ktorý bol a je zverejnený na webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja – Odboru dopravy.

V zmysle stanoveného termínu sa pre obdobie 2021/2022, t. j. s platnosťou od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022 schvaľujú nové podoby cestovných poriadkov jednotlivých liniek dopravcov v pravidelnej autobusovej doprave, ktorí majú s Prešovským samosprávnym krajom uzatvorené zmluvy o službách vo verejnom záujme.

Odbor dopravy Prešovského samosprávneho kraja v úzkej súčinnosti so zmluvnými dopravcami a spoločnosťou IDS Východ, s. r. o. ukončil k 29. 11. 2021 proces tvorby cestovných poriadkov,  t. j. spracoval a prehodnotil podané žiadosti a to podľa technických, technologických a ekonomických možností. Výsledkom sú podoby cestovných poriadkov, ktoré odbor dopravy následne v zmysle svojej kompetencie s vyššie uvedenou platnosťou aj schválil.

Touto cestou sa chceme poďakovať zúčastneným stranám za vzájomnú spoluprácu. Zároveň chceme vysloviť aj poľutovanie nad tým, že nebolo možné na všetky podané žiadosti reagovať kladne, t. j. k spokojnosti podávaných strán – obcí, miest a cestujúcej verejnosti.

Požadované zmeny, zmeny zo strany dopravcov, ale aj nevyhovené požiadavky nájdete v cestovných poriadkoch, ktoré sú zverejnené na webových sídlach zmluvných dopravcov:

 

 

Infolinka

Pre informácie k zmene, prípadným otázkam k cestovným poriadkom je tu naša infolinka: https://idsvychod.sk/infolinka/

  • Infolinka s telefónnym číslom 055/333 33 31 je aktuálne cestujúcim k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 h do 15.00 h. Od 1. decembra 2021 bude k dispozícii hlasová záznamová služba, linku teda bude možné využívať 24 hodín denne a sedem dní v týždni.

Vyhľadávanie autobusových spojení

 

Publikované: 08.12.2021 / Aktualizované: 27.01.2022 HoreTlačiť