Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Licencie - vnútroštátná autobusová doprava

Licencovanie subjektov pre vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu

Udeľovanie, zmena, prevod a odnímanie dopravných licencií na vnútroštátnu pravidelnú prímestskú a diaľkovú dopravu trasy, ktorej linky začínajú na území Prešovského kraja podľa § 10 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

Zoznam platných dopravných licencií k 31.8. 2022 (PDF, 880 kB)

Správne konania boli začaté na žiadosť dopravcov a všetkým dopravcom bolo v správnom konaní vyhovené podľa ich žiadosti – neboli podané žiadne odvolania.

Podávanie návrhu

Dopravcovia – prevádzkovatelia cestnej dopravy môžu podať návrh:

  • návrh na začatie konania o udelenie dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú dopravu, t. j. prímestskú alebo diaľkovú autobusovú linku na území Prešovského kraja alebo prímestskú alebo diaľkovú linku, ktorá začína na území Prešovského kraja
  • alebo návrh na zmenu, prevod alebo odňatie dopravnej licencie.

Návrhy je možné podávať

Lehota na vybavenie je do 30 dní od začatia konania, v zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní. Ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani do 60 dní, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán.

Za podanie žiadosti o udelenie dopravnej licencie alebo jej zmeny, prevodu alebo odňatia sú účtované poplatky v zmysle zákona o správnom konaní a sadzobníka.

 

Publikované: 07.07.2016 / Aktualizované: 07.09.2022 HoreTlačiť