Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kompetencie na úseku cestnej dopravy

Kompetencie podľa zákona o cestnej doprave

Kompetencie odboru dopravy PSK na úseku cestnej dopravy podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (originálna kompetencia):

 • udeľuje a odníma dopravné licencie na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu, okrem mestskej dopravy a vedie ich evidenciu,
 • schvaľuje cestovné poriadky pravidelnej dopravy okrem mestskej dopravy,
 • je objednávateľom v územnom obvode kraja, zostavuje plán dopravnej obslužnosti kraja a uzaviera s dopravcami pravidelnej dopravy zmluvy o službách okrem mestskej dopravy, kontroluje ich plnenie a poskytuje im príspevok, 
 • vykonáva odborný dozor nad pravidelnou dopravou a kontroluje plnenie povinnosti dopravcov vo svojom obvode, najmä vybavenie technickej základne, dodržiavanie prevádzkovej povinnosti a tarifnej povinnosti, dodržiavanie prepravného poriadku zo zmluvy o službách,
 • ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty v pravidelnej doprave, ku ktorým došlo v jeho územnom obvode, okrem mestskej dopravy, 

 

Publikované: 06.07.2016 / Aktualizované: 06.03.2017 HoreTlačiť