Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kompetencie podľa osobitých predpisov

Kompetencie podľa osobitných právnych predpisov a pokynov úradu PSK

Ďalšie kompetencie a činnosti odboru dopravy PSK podľa osobitných právnych predpisov a pokynov úradu PSK:

 • vybavuje sťažnosťi podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, 
 • vybavuje petície podľa zákona č. 85/1990 Zb., v znení neskorších predpisov,
 • prípravuje všeobecne záväzné právne predpisy podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, v znení neskorších predpisov,
 • plní úlohy štátnej dopravnej politiky,
 • spracováva prehľady, výkazy alebo štatistiky,
 • pripravuje podklady pre zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK a zasadnutia Zastupiteľstva PSK,
 • vykonáva činnosti v krajských a obvodných evakuačných a protipovodňových komisiách a komisii pre ochranu ovzdušia pri KÚŽP.
Publikované: 06.07.2016 / Aktualizované: 06.03.2017 HoreTlačiť