Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Odbor dopravy

Odbor dopravy Prešovského samosprávneho kraja

Vedúci odboru:  

 

Telefón:

Fax:

E-mail:

Adresa:

Ing. Alexander Galajda

Poverený vedením odboru

051/ 70 81 772

051/ 70 81 770

doprava@vucpo.sk

Odbor dopravy
Úrad PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

 

Aktuálne

Dotazník k spracovaniu Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja

od 15. júna 2020 do 30.09.2020

za účelom skvalitnenia verejnej osobnej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji (ďalej len PSK) Vás prosíme o spoluprácu pri vyplnení dotazníka zameraného na zistenie požiadaviek cestujúcich na kvalitu služieb a na organizáciu verejnej osobnej dopravy (ďalej len VOD) v Prešovskom kraji.

Dotazníky budú spracované a vyhodnotené v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline v rámci spracovania Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského kraja. Získané výsledky a závery budú taktiež významným podkladom pre skvalitnenie poskytovaných služieb v rámci kraja.

Termín možnosti vyplnenia je stanovený od 15.06.2020 do 30.09.2020 na nasledujúcom odkaze:

Dotazník k Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského kraja

v prípade potreby skopírovania využite tento odkaz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw6HDK6cVNs7EWh6Lvxd661E7Hzrl2Cpvl6iGhuONRyrzQEQ/viewform

 

Prešovská župa pridáva ďalšie spoje prímestskej autobusovej dopravy

od 01. júna 2020 - pridáva školské spoje

Informácie o aktuálnom stave ciest v Prešovskom kraji nájdete na uvedených odkazoch:

 

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 22.06.2020 HoreTlačiť