Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kancelária predsedu PSK

Kancelária predsedu PSK plní úlohy, ktoré súvisia s odborným a profesionálnym zázemím predsedu PSK:

 • organizovanie a zabezpečovanie obsluhy pri zahraničných návštevách na najvyššej úrovni, 
 • zabezpečovanie zahraničných pracovných alebo služobných ciest a zahraničných alebo služobných stykov vrátane organizovania prijatí zahraničných delegácií, 
 • preberanie, zhromažďovanie a príprava podkladov pre chod kancelárie.

 

Vedúci kancelárie predsedu

 Fotografia vedúceho kanclárie predsedu - Marek Cimbala

PaedDr. Marek Cimbala, PhD.

Kancelária predsedu PSK
vedúci kancelárie predsedu
marek.cimbala(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 108
miestnosť: 205 II. podlažie

 

Fax:  051/ 70 81 100

Zamestnanci kancelárie predsedu

Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom  "@".

PaedDr. Marek Cimbala, PhD.

Kancelária predsedu PSK
vedúci kancelárie predsedu
marek.cimbala(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 108
miestnosť: 205 II. podlažie

Ing. Anna Antolová, MBA

Kancelária predsedu PSK
sekretariát predsedu
anna.antolova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 101
miestnosť: 206 II. podlažie

Mgr. Viktória Antušová

Kancelária predsedu PSK
sekretariát predsedu
viktoria.antusova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 102
miestnosť: 206 II. podlažie

Ing. Andrea Kunáková

Kancelária predsedu PSK
sekretariát predsedu
andrea.kunakova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 101
miestnosť: 206 II. podlažie

doc. PhDr. Peter Dorčák, PhD.

Kancelária predsedu PSK, Oddelenie InPC
peter.dorcak(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 905
miestnosť: budova IPC Hlavná 139 Prešov

Mgr. Dávid Hudák

Kancelária predsedu PSK, Oddelenie InPC
david.hudak(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 904
miestnosť: budova IPC Hlavná 139 Prešov

RNDr. Ivanna Šipošová

Kancelária predsedu PSK, Oddelenie InPC
ivanna.siposova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 903
miestnosť: budova IPC Hlavná 139 Prešov

Ing. Mária Smetanová

Kancelária predsedu PSK, Oddelenie práce a miezd
maria.smetanova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 144
miestnosť: 233 II. podlažie

Mgr. Margita Vojteková

Kancelária predsedu PSK, Oddelenie práce a miezd
margita.vojtekova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 145
miestnosť: 232 II. podlažie

Mgr. Ľuboš Keller

Kancelária predsedu PSK, Oddelenie právne
právnik
lubos.keller(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 143
miestnosť: 235 II. podlažie

JUDr. Lucia Kováčová

Kancelária predsedu PSK, Oddelenie právne
právnička
lucia.kovacova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 140
miestnosť: 235 II. podlažie

JUDr. Mária Lukačíková

Kancelária predsedu PSK, Oddelenie právne
právnička
maria.lukacikova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 141
miestnosť: 238 II. podlažie

JUDr. Mária Madzinová

Kancelária predsedu PSK, Oddelenie právne
právnička
maria.madzinova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 142
miestnosť: 237 II. podlažie

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, Oddelenie tlačové
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 204 II. podlažie

Ing. Peter Hamrák

Kancelária predsedu PSK, Oddelenie tlačové
peter.hamrak(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 136
miestnosť: 204 II. podlažie

Mgr. Nicole Removčíková

Kancelária predsedu PSK, Oddelenie tlačové
nicole.removcikova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 138
miestnosť: 334 III. podlažie

Ing. Marta Sibalová

Kancelária predsedu PSK, Oddelenie tlačové
marta.sibalova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 139
miestnosť: 402 IV. podlažie

PhDr. Adriána Bezdeňová

Kancelária predsedu PSK, Informačno-poradenské centrum pre EŠIF
adriana.bezdenova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 113
miestnosť: 147 I. podlažie

Ing. Stanislav Malecký

Kancelária predsedu PSK, Informačno-poradenské centrum pre EŠIF
stanislav.malecky(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 114
miestnosť: 148 I. podlažie

Mgr. Kamil Štoffa

Kancelária predsedu PSK, Informačno-poradenské centrum pre EŠIF
kamil.stoffa(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 115
miestnosť: 146 I. podlažie

 

Kontakty

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

e-mail: predseda(at)vucpo.sk

tel.:  051/ 70 81 102 
fax: 051/  70 81 100

    

Kompetencie predsedu

 

Rýchle odkazy

 

Fotogaléria predsedu

 

Fotogaléria nového predsedu bude doplnená v najbližšej dobe. 

Publikované: 04.10.2016 / Aktualizované: 08.12.2016 HoreTlačiť