Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Voľby do orgánov samosprávy 2022

29. október 2022

Voľby 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. 

Voľby sa konajú

29. 10. 2022 od 07.00 h do 20.00 h. 

Sídlo Volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Volebné obvody 

Oznámenie o volebných obvodoch, o počte poslancov, ako sa má v nich voliť, o sídle Volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja a o sídlach obvodných volebných komisií pre voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja v roku 2022

Volebné komisie

Delegovanie členov do volebnej komisie samosprávneho kraja a obvodných volebných komisií

Zapisovateľka Volebnej komisie  PSK

JUDr. Mária Lukačíková

email: maria.lukacikova@psk.sk

tel. kontakt: 0917 729 510

Kandidátne listiny 

Informácie a vzory tlačív kandidátnych listín 

Preberanie kandidátnych listín

Zapisovateľka  bude preberať kandidátne listiny  počas mesiaca august nasledovne:

 • Pondelok- utorok , štvrtok :  od 08.30 hod. do  11.30 hod. a od 12.30 hod. do 15.30 hod.  
 • Streda: od 09.00 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 16.30 hod.
 • Piatok: od  08.00 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod.  do 14.00 hod.

Odovzdanie kandidátnej listiny  mimo uvedených hodín je možné po predchádzajúcej telefonickej , resp. e-mailovej  dohode.

Lehota na doručenie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty.

Posledný deň lehoty na doručenie  kandidátnej listiny

 je 30.8.2022, kandidátne listiny je možné v tento deň doručiť do 24.00 hod.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Zapisovateľka volebnej komisie

JUDr. Mária Lukačíková

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

maria.lukacikova@psk.sk

tel. kontakt: 0917 729 510

   
Publikované: 06.07.2022 / Aktualizované: 09.08.2022 HoreTlačiť