Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam kandidátov na poslancov Zastupiteľstva PSK podľa volebných obvodov

Kandidáti na poslancov Zastupiteľstva PSK na obdobie 2017 - 2022 

Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zoznam kandidátov na poslancov pre voľby do Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja:

 

Volebné obvody 

Prehľad volebných obvodov v PSK
Volebný obvod Sídlo obvodného volebného obvodu  Počet poslancov 
vo volebnom obvode
VO č. 1 Okres Bardejov Okresný úrad Bardejov, Dlhý rad 16, Bardejov 6
VO č. 2 Okres Humenné Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 5
VO č. 3 Okres Kežmarok Okresný úrad Kežmarok, Dr. Alexandra 61, Kežmarok 5
VO č. 4 Okres Levoča ZMENA: Z dôvodu havarijného stavu kotla ústredného vykurovania v budove Okresného úradu Levoča, Nám. Majstra Pavla 56 sa mení sídlo Obvodnej volebnej komisie pre volebný obvod - 04 Okres Levoča na: Gymnázium Janka Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča 3
VO č. 5 Okres Medzilaborce Stredná odborná škola A. Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce 1
VO č. 6 Okres Poprad Okresný úrad Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 16, Poprad 8
VO č. 7 Okres Prešov Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, Prešov 12
VO č. 8 Okres Sabinov Okresný úrad, Námestie slobody 85, Sabinov 4
VO č. 9 Okres Snina Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 3
VO č. 10 Okres Stará Ľubovňa Okresný úrad Stará Ľubovňa, Námestie gen. Štefánika 1, Stará Ľubovňa
VO č. 11 Okres Stropkov Okresný úrad Stropkov, Hlavná 51/26, Stropkov 2
VO č. 12 Okres Svidník Okresný úrad Svidník, Sovietskych hrdinov 102, Svidník 3
VO č. 13 Okres Vranov nad Topľou Okresný úrad Vranov nad Topľou, Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou 6

 

Publikované: 07.09.2017 / Aktualizované: 03.11.2017 HoreTlačiť