Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Voľby 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 - 2022

Predseda Národnej rady SR vyhlásil voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov a určil deň konania volieb na sobotu 4. novembra 2017. 

Voľba predsedov samosprávnych krajov prebehne jednokolovo narozdiel od  predchádzajúcich rokov. Mandáty budú predĺžené na 5 rokov, aby sa v roku 2022 voľby konali spoločne s komunálnymi.

Právo voliť majú slovenskí aj zahraniční občania Prešovského samosprávneho kraja (podľa § 131 zákona 180/2014 Z. z.), ktorí dovŕšia v deň volieb vek 18 rokov

Zapisovateľka volebnej komisie samosprávneho kraja

Zapisovateľom Volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja bola menovaná

JUDr. Mária Lukačíková

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, II. podlažie, č. dv. 238
tel.: 0917 72 95 10 resp. 051/ 70 81 141
e-mailová adresa: maria.lukacikova(at)vucpo.sk

OZNAM!

Z dôvodu čerpania dovolenky zapisovateľky Volebnej komisie PSK do 1. 8. 2017 prosíme kandidátov o doručovanie kandidátnych listín zapisovateľke v zmysle zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov po tomto termíne.

 

Kandidátne listiny na poslancov a predsedu

V súlade s § 139§ 144 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov politická strana alebo koalícia politických strán prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátne listiny pre voľby do zastupiteľstvapre voľby predsedu samosprávneho kraja najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb, zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja.

Volebná komisia a obvodné volebné komisie

Volebné obvody

Pre voľby poslancov zastupiteľstiev sa v každom samosprávnom kraji utvoria jednomandátové volebné obvody alebo viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov samosprávneho kraja. Volebné obvody, počet poslancov zastupiteľstva v nich a sídla obvodných volebných komisií určí a zverejní zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 11. augusta 2017).

Pre voľby predsedu samosprávneho kraja tvorí každý samosprávny kraj jeden jednomandátový volebný obvod.

Ďalšie informácie

Legislatívne predpisy na stiahnutie

 

Informácie pre kandidujúce politické strany, koalície a nezávislých kandidátov

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Infolinka: 051 / 70 81 111

Zapisovateľka volebnej komisie

JUDr. Mária Lukačíková

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, II. podlažie, č. dv. 238
tel.: 0917 72 95 10 resp. 051/ 70 81 141
e-mailová adresa: maria.lukacikova(at)vucpo.sk

Z dôvodu čerpania dovolenky zapisovateľky Volebnej komisie PSK do 1. 8. 2017 prosíme kandidátov o doručovanie kandidátnych listín zapisovateľke v zmysle zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov po tomto termíne.

    
Publikované: 13.07.2017 / Aktualizované: 25.07.2017 HoreTlačiť