Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kandidátne listiny

Kandidátne listiny na poslancov a predsedu

Kandidáti na predsedu PSK - nezávislí kandidáti

Nezávislí kandidáti predložia ku kandidátnej listinevyhláseniu aj petíciu na podporu kandidatúry nezávislého kandidáta. Petícia musí byť podpísaná voličmi samosprávneho kraja aspoň v počte 1 000 podpisov. Na každom podpisovom hárku musí byť uvedené meno, priezvisko a úplná adresa trvalého pobytu každej osoby, ktorá petíciu zostavila, alebo osoby určenej na zastupovanie petičného výboru.

Kandidáti na predsedu PSK - politické strany

Politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických strán a politických hnutí môže na kandidátnej listine uviesť iba jedného kandidáta.

Kandidáti za poslanca Zastupiteľstva PSK - nezávislí kandidáti 

Nezávislí kandidáti predložia ku kandidátnej listinevyhláseniu aj petíciu na podporu kandidatúry nezávislého kandidáta. Petícia musí byť podpísaná voličmi volebného obvodu aspoň v počte 400 podpisov. Na každom podpisovom hárku musí byť uvedené meno, priezvisko a úplná adresa trvalého pobytu každej osoby, ktorá petíciu zostavila, alebo osoby určenej na zastupovanie petičného výboru. Petícia sa pripojí k prvému rovnopisu kandidátnej listiny.

Kandidáti za poslanca Zastupiteľstva PSK - politické strany

Politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických strán a politických hnutí môže na kandidátnej listine uviesť najviac toľko kandidátov, koľko má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených poslancov. 

Publikované: 30.08.2013 / Aktualizované: 02.05.2016 HoreTlačiť