Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy organizácií v pôsobnosti PSK

V zmysle Zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sú organizácie povinné zverejniť zmluvu na vlastnom webovom sídle alebo v  Obchodnom vestníku.

Na tejto stránke nájdete linky na zverejnené zmluvy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Ďalšie odkazy na internetové stránky organizácií sa budú priebežne aktualizovať.

Doprava 

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 2689/14,08005 Prešov

zmluvy

Kultúrne organizácie 

Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Radničné námestie 1, 085 01 Bardejov

zmluvy

Hornošarišské osvetové stredisko, Rhodyho č. 6, 085 01 Bardejov 

zmluvy
Vlastivedné múzeum v Hanušovciach n/ Topľou, Zámocká 160/5, 094 31 Hanušovce n/ Topľou

zmluvy

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, Mierová 4, 066 01, Humenné

zmluvy

Vihorlatské múzeum v Humennom, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné

zmluvy

Múzeum v Kežmarku, Hradné námestie 42, 060 01 Kežmarok

zmluvy

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola, ul.Andyho Warhola č.749/26, 068 01 Medzilaborce

zmluvy

Podtatranská knižnica v Poprade, Podtatranská 1548/1, 058 01 Poprad

zmluvy 

Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 

zmluvy 

Hvezdáreň a planetárium v Prešove, Dilongova 17, 080 01 Prešov

zmluvy

Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86, 080 01 Prešov 

zmluvy

Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove, Levočská 9 080 01 Prešov

zmluvy

PUĽS (Poddukelský umelecký ľudový súbor),  Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 

zmluvy 

Šarišská galéria v Prešove, Hlavná 51, 080 01 Prešov

zmluvy

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni, Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa

zmluvy

Podduklianske osvetové stredisko, Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník

zmluvy 

Hornozemplínske osvetové stredisko, Sídlisko 1. mája 74, 093 01 Vranov nad Topľou

zmluvy

Sociálne organizácie

Domov sociálnych služieb ALIA v Bardejove, Ťačevská 38, 085 01 Bardejov

zmluvy

Domov sociálnych služieb Dúha, Ul. 29.augusta 4, 085 01 Bardejov

zmluvy

Domov sociálnych služieb v Brezovičke, Brezovička 62, 082 74

zmluvy

Centrum sociálnych služieb Garden v Humennom, Ptičie 158, 066 01 Humenné

zmluvy

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Mierová 1910/63, 066 01 Humenné

zmluvy

Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom", Važecká 3, 080 05 Prešov

zmluvy

Centrum sociálnych služieb Vita Vitalis, Volgogradská 5, 080 01 Prešov

zmluvy

Domov sociálnych služieb v Sabinove, Kukučínova 1781/2, 083 01 Sabinov 

zmluvy 

Centrum sociálnych služieb AMETYST, 094 01 Tovarné 117

zmluvy

Domov pre seniorov, Mierová 88, 064 01 Stará Ľubovňa

zmluvy

Centrum sociálnych služieb Zátišie, Osadné 89, 067 34 Osadné

zmluvy
Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou, Školská 646, 093 02 Vranov nad Topľou

zmluvy

Školy -  gymnáziá

Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, 085 01 Bardejov

zmluvy
Gymnázium, Dukelská 30, 087 20 Giraltovce

zmluvy

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, 066 01 Humenné

zmluvy

Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, 060 14 Kežmarok

zmluvy

Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, 054 01 Levoča

zmluvy

Gymnázium, Komenského 13, 082 71 Lipany

zmluvy

Gymnázium, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad

zmluvy

Gymnázium, Konštantínova 2, 080 65 Prešov

zmluvy

Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, 080 01 Prešov

zmluvy

Gymnázium A. Prídavka, Komenského 40, 083 01 Sabinov

zmluvy

Gymnázium, Študentská 4, 069 01 Snina

zmluvy

Gymnázium Terézie Vansovej, 17.novembra 6, 064 01 Stará Ľubovňa

zmluvy

Gymnázium, Konštantínova 1751/64, 091 80 Stropkov

zmluvy

Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, 089 01 Svidník

zmluvy

Gymnázium, Dr. C. Daxnera 88, 093 01 Vranov nad Topľou

zmluvy

Školy -  stredné odborné školy

Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov

zmluvy

Stredná priemyselná škola, Komenského 5, 085 42 Bardejov

zmluvy

Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné

zmluvy

Obchodná akadémia Humenné, Komenského 1, 066 01 Humenné

zmluvy

Stredná odborná škola,  Mierová 1973/79, 066 01 Humenné

zmluvy

Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné

zmluvy

Stredná odborná škola technická, Družstevná 1737, 066 01 Humenné

zmluvy

Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska, Komenského 1, 066 01 Humenné

zmluvy

Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, 066 83 Humenné

zmluvy

Hotelová akadémia Otta Brucknera, MUDr. Alexandra 29, 060 01 Kežmarok

zmluvy

Stredná odborná škola, Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok

zmluvy

Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok

zmluvy 

Stredná odborná škola, Pradiarenská 1, 060 01 Kežmarok

zmluvy

Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok

zmluvy

Stredná odborná škola, Bijacovce 1, 054 01 Bijacovce

zmluvy

Stredná odborná škola Majstra Pavla, Kukučínova 9, 054 01 Levoča

zmluvy

Stredná pedagogická škola, Bottova 15A, 054 01 Levoča

zmluvy

Stredná odborná škola, Komenského 16, 082 71 Lipany

zmluvy

Stredná odborná škola Andyho Warhola, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce

zmluvy

Obchodná akadémia Poprad, Murgašova 94, 058 22 Poprad

zmluvy

Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, 059 01 Poprad - Matejovce

zmluvy

Stredná odborná škola technická Poprad, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad

zmluvy

Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad

zmluvy

Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 828/23, 058 46 Poprad

zmluvy

Hotelová akadémia, Baštová 32, 080 85 Prešov

zmluvy

Obchodná akadémia, Volgogradská 3, 080 74 Prešov

zmluvy

Stredná odborná škola, Košická 20, 080 01 Prešov

zmluvy

Stredná odborná škola dopravná, Konštantínova 2, 080 01 Prešov

zmluvy

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Sídl. Duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov

zmluvy

Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov

zmluvy

Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, 080 01 Prešov

zmluvy

Stredná priemyselná škola, Bardejovská 24, 080 06 Prešov

zmluvy

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, 080 01 Prešov

zmluvy

Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov

zmluvy

Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, 080 04 Prešov

zmluvy

Pedagogická a sociálna akadémia, Kmeťovo stromoradie č.5, 080 01 Prešov

zmluvy

Stredná umelecká škola, Vodárenská 3, 080 01 Prešov 

zmluvy 
Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov

zmluvy 

Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina

zmluvy 

Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, 069 01 Snina

zmluvy

Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa

zmluvy

Stredná odborná škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa

zmluvy

Stredná odborná škola technická, Levočská 40, 064 01 Stará Ľubovňa

zmluvy

Stredná odborná škola, Hlavná 6, 091 01 Stropkov

zmluvy

Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov

zmluvy

Stredná odborná škola arm.gen. L.Svobodu, Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník

zmluvy

Stredná priemyselná škola, Sovietskych hrdinov 369/24, 089 01 Svidník

zmluvy

Stredná odborná škola, Štefánikova 39, 059 21 Svit

zmluvy

Obchodná akadémia, Dr. C. Daxnera 88, 093 35 Vranov nad Topľou

zmluvy

Stredná odborná škola, Alexandra Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou

zmluvy
Stredná odborná škola drevárska Vranov n/Topľou, Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou

zmluvy

Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry

zmluvy

Školy -  spojené školy

Spojená škola, Štefánikova 64, 085 14 Bardejov

zmluvy

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov, 085 14 Bardejov

zmluvy

Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov

zmluvy

Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

zmluvy

Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským, Sládkovičova 4, 080 01 Prešov

zmluvy

Spojená škola, Ul. SNP 16, 083 01 Sabinov

zmluvy

Spojená škola, Centrálna 464, 089 01 Svidník

zmluvy

Škola v prírode

Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 8, 059 60 Vysoké Tatry

zmluvy

 

 

Publikované: 11.02.2011 / Aktualizované: 18.01.2018 HoreTlačiť