Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy organizácií v pôsobnosti PSK

Od 31.3.2022 v zmysle Zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sú organizácie povinné zverejniť zmluvu v Centrálnom registri zmlúv (Úradu vlády SR).

Na tejto stránke nájdete linky na zverejnené zmluvy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Ďalšie odkazy na internetové stránky organizácií sa budú priebežne aktualizovať.

Doprava

Organizácie v oblasti dopravy 

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 2689/14,08005 Prešov

zmluvy SUC PSK dodávateľ

zmluvy SUC PSK objednávateľ

Kultúra

Kultúrne organizácie 

Bardejov

 

Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Radničné námestie 1, 085 01 Bardejov

zmluvy

Hornošarišské osvetové stredisko, Rhodyho č. 6, 085 01 Bardejov 

zmluvy*

Šarišské múzeum v Bardejove, Radničné námestie 13, 085 01 Bardejov, okres Bardejov

zmluvy*

Humenné

 

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, Mierová 4, 066 01, Humenné

zmluvy

Vihorlatské múzeum v Humennom, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné

zmluvy

Vihorlatská knižnica v Humennom, Námestie slobody 50, 066 80 Humenné

zmluvy

Kežmarok

 

Múzeum v Kežmarku, Hradné námestie 42, 060 01 Kežmarok

zmluvy

Levoča

 
Knižnica Jána Henkela, Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča zmluvy

Medzilaborce

 

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola, ul. Andyho Warhola č.749/26, 068 01 Medzilaborce

zmluvy

Poprad

 

Podtatranská knižnica v Poprade, Podtatranská 1548/1, 058 01 Poprad

zmluvy 

Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4, 058 01 Poprad

zmluvy

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade, Sobotské námestie 1729/4, 058 01 Poprad

zmluvy

Tatranská galéria v Poprade, Hviezdoslavova 341/12, 058 01 Poprad

zmluvy

Prešov

 

Divadlo Alexandra Duchnoviča, Jarková 77, 080 01 Prešov

zmluvy

Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 

zmluvy 

Hvezdáreň a planetárium v Prešove, Dilongova 17, 080 01 Prešov

zmluvy

Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove, Levočská 9 080 01 Prešov

zmluvy

Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86, 080 01 Prešov 

zmluvy

PUĽS (Poddukelský umelecký ľudový súbor),  Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 

zmluvy 

Šarišská galéria v Prešove, Hlavná 51, 080 01 Prešov

zmluvy*

Stará Ľubovňa

 

Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni, Letná 6, 064 01 Stará Ľubovňa

zmluvy

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni, Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa

zmluvy

Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni, Námestie gen .Štefánika 5, 064 01 Stará Ľubovňa

zmluvy*

Svidník

 

Podduklianska knižnica vo Svidníku, 8. mája 697/55, 089 01 Svidník

zmluvy

Podduklianske osvetové stredisko, Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník

zmluvy 

Vranov nad Topľou

 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov n/Topľou

zmluvy

Hornozemplínske osvetové stredisko, Sídlisko 1. mája 74, 093 01 Vranov nad Topľou

zmluvy

Sociálne služby 

Sociálne organizácie

Bardejov

 

Zariadenie sociálnych služieb Egídius, Ťačevská 38, 085 01 Bardejov

zmluvy*

Humenné

 

Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné, Ptičie 158, 066 01 Humenné

zmluvy

Domov sociálnych služieb v Jabloni, Jabloň 78, 067 13 Jabloň, okres Humenné

zmluvy

Zariadenie sociálnych služieb AKTIG, Mierová 1910/63, 066 01 Humenné

zmluvy

Kežmarok

 

Centrum sociálnych služieb Kežmarok, Pod lesom 6, 060 01 Kežmarok

zmluvy*

Zariadenie sociálnych služieb Jasoň, Slovenského národného povstania 8/15, 061 01 Spišská Stará Ves, okres Kežmarok

zmluvy

Levoča

 

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Hviezdoslavova 1, 053 04 Spišské Podhradie, okres Levoča

zmluvy*

Medzilaborce

 

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, Kalinov 64, 068 01 Kalinov, okres Medzilaborce

zmluvy*

Zariadenie sociálnych služieb DOTYK, Ševčenkova 681, 068 01 Medzilaborce

zmluvy

Poprad

 

Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami, Družstevná 25/3, 059 35 Batizovce, okres Poprad

zmluvy

Prešov

 

Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom", Važecká 3, 080 05 Prešov

zmluvy

Centrum sociálnych služieb Clementia, Ličartovce 287, 082 03 Ličartovce

zmluvy

Centrum sociálnych služieb Vita Vitalis, Volgogradská 5, 080 01 Prešov

zmluvy

Sabinov

 

Domov sociálnych služieb v Brezovičke, Brezovička 62, 082 74 Brezovica, okres Sabinov

zmluvy

Domov sociálnych služieb v Sabinove, Kukučínova 1781/2, 083 01 Sabinov 

zmluvy 

Snina

 

Centrum sociálnych služieb Dúbrava, Dúbrava 41, 067 73 Dúbrava, okres Snina

zmluvy

Centrum sociálnych služieb Zátišie, Čsl. Armády 1594/5, 069 01 Snina

zmluvy*

Domov v Poloninách, Nová Sedlica 50, 067 68 Nová Sedlica, okres Snina

zmluvy

Stará Ľubovňa

 

Domov pre seniorov, Mierová 88, 064 01 Stará Ľubovňa

zmluvy

Domov sociálnych služieb Legnava, Legnava 72, 065 46 Legnava, okres Stará Ľubovňa

zmluvy
   

Stropkov

 
Domov sociálnych služieb v Stropkove, Hlavná 80/50, 091 01 Stropkov zmluvy

Svidník

 

Domov sociálnych služieb v Giraltovciach, Kukorelliho 17, 087 01 Giraltovce

zmluvy

Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidník

zmluvy

Vranov nad Topľou

 

Centrum sociálnych služieb AMETYST, 094 01 Tovarné 117

zmluvy
Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou, Školská 646, 093 02 Vranov nad Topľou

zmluvy

Školstvo 

Školy -  gymnáziá

Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, 085 01 Bardejov

zmluvy
Gymnázium, Dukelská 30, 087 20 Giraltovce

zmluvy

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, 066 01 Humenné

zmluvy

Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, 060 14 Kežmarok

zmluvy

Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, 054 01 Levoča

zmluvy

Gymnázium, Komenského 13, 082 71 Lipany

zmluvy

Gymnázium, Duchnovičova 13, 058 01 Medzilaborce

zmluvy

Gymnázium, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad

zmluvy

Gymnázium, Konštantínova 2, 080 65 Prešov

zmluvy

Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, 080 01 Prešov

zmluvy

Gymnázium, Študentská 4, 069 01 Snina

zmluvy*

Gymnázium Terézie Vansovej, 17.novembra 6, 064 01 Stará Ľubovňa

zmluvy

Gymnázium, Konštantínova 1751/64, 091 80 Stropkov

zmluvy

Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, 089 01 Svidník

zmluvy

Gymnázium, Dr. C. Daxnera 88, 093 01 Vranov nad Topľou

zmluvy

Školy - jazykové školy

Jazyková škola, Mnoheľova 828/23, 058 46 Poprad, okres Poprad

zmluvy

Jazyková škola, Plzenská 10, 080 01 Prešov, okres Prešov

zmluvy*

Školy -  stredné odborné školy

Bardejov

 

Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov

zmluvy

Obchodná akadémia v Bardejove, Komenského 5, 085 28 Bardejov

zmluvy

Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, 085 42 Bardejov

zmluvy

Humenné

 

Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné

zmluvy

Obchodná akadémia Humenné, Komenského 1, 066 01 Humenné

zmluvy

Stredná odborná škola obchodu a služieb,  Mierová 1973/79, 066 01 Humenné

zmluvy

Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné

zmluvy

Stredná odborná škola technická, Družstevná 1737, 066 01 Humenné

zmluvy

Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska*, Komenského 1, 066 01 Humenné

zmluvy

Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, 066 83 Humenné

zmluvy

Kežmarok

 

Hotelová akadémia Otta Brucknera, MUDr. Alexandra 29, 060 01 Kežmarok

zmluvy

Stredná odborná škola, Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok

zmluvy

Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok

zmluvy*

Stredná odborná škola, Pradiarenská 1, 060 01 Kežmarok

zmluvy

Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok

zmluvy

Levoča

 

Stredná odborná škola, Bijacovce 1, 054 01 Bijacovce

zmluvy

Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, 054 01 Levoča

zmluvy

Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, 054 01 Levoča

zmluvy

Medzilaborce

 

Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce

zmluvy

Poprad

 
Obchodná akadémia Poprad, Murgašova 94, 058 22 Poprad

zmluvy

Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, 059 01 Poprad - Matejovce

zmluvy

Stredná odborná škola technická Poprad, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad

zmluvy

Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad

zmluvy

Stredná odborná škola, Štefánikova 39, 059 21 Svit

zmluvy

Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry

zmluvy

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828/23, 058 46 Poprad

zmluvy

Prešov

 

Hotelová akadémia, Baštová 32, 080 85 Prešov

zmluvy*

Obchodná akadémia, Volgogradská 3, 080 74 Prešov

zmluvy

Stredná odborná škola služieb, Košická 20, 080 01 Prešov

zmluvy

Stredná odborná škola dopravná, Konštantínova 2, 080 01 Prešov

zmluvy

Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko Duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov

zmluvy

Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, 080 01 Prešov 

zmluvy

Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie č.5, 080 01 Prešov

zmluvy

Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov

zmluvy

Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, 080 01 Prešov

zmluvy

Stredná priemyselná škola drevárska, Bardejovská 24, 080 06 Prešov

zmluvy

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, 080 01 Prešov

zmluvy

Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov

zmluvy

Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, 080 04 Prešov

zmluvy

Stredná umelecká škola, Vodárenská 3, 080 01 Prešov 

zmluvy 
Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov

zmluvy 

Sabinov

 

Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16, 082 71 Lipany

zmluvy

Snina

 

Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina

zmluvy 

Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, 069 01 Snina

zmluvy

Stará Ľubovňa

 

Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa

zmluvy

Stredná odborná škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa

zmluvy

Stredná odborná škola technická, Levočská 40, 064 01 Stará Ľubovňa

zmluvy

Stropkov

 

Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, 091 01 Stropkov

zmluvy

Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov

zmluvy

Svidník

 
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník

zmluvy

Stredná odborná škola technická, Pionierska 361/4, 089 01 Svidník, okres Svidník

zmluvy

Stredná priemyselná škola, Sovietskych hrdinov 369/24, 089 01 Svidník

zmluvy

Škola umeleckého priemyslu Svidník, Sovietskych hrdinov 369/24, 089 01  Svidník zmluvy

Vranov nad Topľou

 

Obchodná akadémia, Dr. C. Daxnera 88, 093 35 Vranov nad Topľou

zmluvy

Stredná odborná škola, Alexandra Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou

zmluvy
Stredná odborná škola drevárska Vranov n/Topľou, Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou

zmluvy

Školy -  spojené školy

Spojená škola, Štefánikova 64, 085 14 Bardejov

zmluvy

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov, 085 14 Bardejov

zmluvy

Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

zmluvy

Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským, Sládkovičova 4, 080 01 Prešov

zmluvy

Spojená škola, Ul. SNP 16, 083 01 Sabinov

zmluvy

Spojená škola, Centrálna 464, 089 01 Svidník

zmluvy

Spojená škola Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa

zmluvy
Spojená škola, Čaklov 249, 094 35 Čaklov, okres Vranov nad Topľou zmluvy

Škola v prírode

Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 8, 059 60 Vysoké Tatry

zmluvy    

  

 

 

Publikované: 11.02.2011 / Aktualizované: 05.08.2022 HoreTlačiť