Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Výberové konanie na miesto učiteľa - vyhlásenie

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Volgogradská 1, Prešov prijme do pracovného pomeru vychovávateľa do školského internátu

Pracovné podmienky

 • Pracovný pomer na dobu určitú od 1. 9. 2017 do 31. 08. 2018 na pracovný čas 37,5 h/ týždenne.

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Ďalšie požiadavky

Okrem požadovanej kvalifikácie musí uchádzač preukázať aj ďalšie požiadavky:

 • znalosť práce s PC,
 • flexibilnosť,
 • sebamotivácia,
 • komunikatívnosť.

Požadované doklady

Uchádzač k žiadosti predloží tieto požadované údaje:

 • prihláška s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,( vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia, do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy alebo emailom v termíne do 20. 6. 2017.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

 

Adresa školy

SOŠ technická
Volgogradská 1
080 01 Prešov

Kontakt

Kontaktné informácie získate na uvedenom kontakte:

 • tel.: +421 51 77 14 560
 • e-mail: maria.petakova@sost-po.sk

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 19.03.2019 HoreTlačiť