Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy. Export dát je dostupný vo formátoch CSV, XML, XLS.

Zmluva: Dodatok č. 229/2018

Číslo v CRZ*:

Dodatok č. 229/2018

Číslo dodatku:

Dodatok č. 1

Názov dodatku:

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č.INT/ET/TAT/1/II/B/0120

Predmet dodatku:

mena v § 6 bod 1 zmluvy o poskytnutí finančného príspevku: 1. Obdobie realizácie mikroprojektu je nasledujúce: 1) Dátum začatia vecnej realizácie v mikroprojekte: 1) Dátum začatia vecnej realizácie v mikroprojekte: 1.4.2018 r.; 2) Dátum ukončenia vecnej realizácie v mikroprojekte: 30.11.2018 r..

Viazanosť k zmluve:

176/2018/DINTERREG

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, PaedDr. Milan Majerský, PhD, predseda

Zmluvná strana :

prijímateľ: Obec Raslavice, Hlavná 154; 08641 Raslavice, IČO: 00322521, Marek Rakoš, starosta

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

31.10.2018

Platnosť dodatku:

31.10.2018 -

Zverejnenie dodatku:

23.11.2018

Účinnosť dodatku:

24.11.2018

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 09.08.2021 HoreTlačiť