Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Zverejňovanie zmlúv (zmluvy a dodatky) od 31.3.2022

V zmysle novelizácie infozákona (211/2000 Z. z.) od 31.3.2022 Prešovský samosprávny kraj zverejňuje všetky povinne zverejňované zmluvy a dodatky v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

Zmluvy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sú zverejnené  od 31.3.2022 v CRZ (crz.gov.sk). 

Zverejňovanie zmlúv a dodatkov do 30.3.2022

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňovali v module e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy. Export dát je dostupný vo formátoch CSV, XML, XLS.

Zmluva: 176/2018/DINTERREG

Číslo v CRZ*:

176/2018/DINTERREG

Číslo zmluvy:

INT/ET/TAT/1/II/B/0120

Názov:

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku spoločný mikroprojekt

Predmet:

Stanovenie podmienok, za ktorých Euroregión a PSK poskytuje finančný príspevok z EFRR a finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na realizáciu mikroprojektu, a vedúci partner a partner mikroprojektu realizujú mikroprojekt v súlade so žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku a rozhodnutím Výboru pre mikroprojekty. Ďalšie špecifiká sú uvedené v čl. 2 tejto zmluvy.

Dodatok ku zmluve:

Dodatok č. 229/2018

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, PaedDr. Milan Majerský, PhD, predseda

Zmluvná strana :

prijímateľ: Obec Raslavice, Hlavná 154; 08641 Raslavice, IČO: 00322521, Marek Rakoš, starosta

Zmluvná strana :

účastník: Zväzok Euroregión Tatry, ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ, Poľsko,, IČO: 490510603, Bogusław Waksmundzki, predseda; Michał Stawarski, riaditeľ kancelárie; Dominika Różańska, hlavna účtovníčka

Hodnota zmluvy:

93 197,10 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

17.05.2018

Platnosť zmluvy:

17.05.2018 -

Dátum zverejnenia:

05.06.2018

Účinnosť zmluvy:

06.06.2018

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Poznámka:

Ďalšie zmluvné strany: Centrum Kultúry v Korzennej so sídlom: Korzenna 342; 33-322 Korzenna; Poľsko; DIČ: 7342678476; IČO: 492691610; ďalej len „vedúci partner”, zastúpený: Andrzejom Bogdałom – riaditeľom

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 13.03.2023 HoreTlačiť