Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy. Export dát je dostupný vo formátoch CSV, XML, XLS.

Zmluva: 176/2018/DINTERREG

Číslo v CRZ*:

176/2018/DINTERREG

Číslo zmluvy:

INT/ET/TAT/1/II/B/0120

Názov:

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku spoločný mikroprojekt

Predmet:

Stanovenie podmienok, za ktorých Euroregión a PSK poskytuje finančný príspevok z EFRR a finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na realizáciu mikroprojektu, a vedúci partner a partner mikroprojektu realizujú mikroprojekt v súlade so žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku a rozhodnutím Výboru pre mikroprojekty. Ďalšie špecifiká sú uvedené v čl. 2 tejto zmluvy.

Dodatok ku zmluve:

Dodatok č. 229/2018

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, PaedDr. Milan Majerský, PhD, predseda

Zmluvná strana :

prijímateľ: Obec Raslavice, Hlavná 154; 08641 Raslavice, IČO: 00322521, Marek Rakoš, starosta

Zmluvná strana :

účastník: Zväzok Euroregión Tatry, ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ, Poľsko,, IČO: 490510603, Bogusław Waksmundzki, predseda; Michał Stawarski, riaditeľ kancelárie; Dominika Różańska, hlavna účtovníčka

Hodnota zmluvy:

93 197,10 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

17.05.2018

Platnosť zmluvy:

17.05.2018 -

Dátum zverejnenia:

05.06.2018

Účinnosť zmluvy:

06.06.2018

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Poznámka:

Ďalšie zmluvné strany: Centrum Kultúry v Korzennej so sídlom: Korzenna 342; 33-322 Korzenna; Poľsko; DIČ: 7342678476; IČO: 492691610; ďalej len „vedúci partner”, zastúpený: Andrzejom Bogdałom – riaditeľom

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 09.08.2021 HoreTlačiť