Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

248/2017/ODDIMPL

Číslo v CRZ*:

248/2017/ODDIMPL

Číslo zmluvy:

INT/ET/TAT/1/I/B/0043

Názov zmluvy:

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt

Predmet zmluvy:

Stanovenie podmienok, za ktorých Euroregión a PSK poskytuje finančný príspevok z EFRR a finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na realizáciu mikroprojektu, a vedúci partner a partner mikroprojektu realizujú mikroprojekt v súlade so žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku a rozhodnutím Výboru pre mikroprojekty. Ďalšie špecifiká sú uvedené v čl. 2 tejto zmluvy.

Dodatok ku zmluve:

-

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, MUDr. Peter Chudík, predseda PSK

Zmluvná strana :

prijímateľ: Obec Kružlov, Kružlov 141, 086 04 Kružlov, IČO: 00322211, Ing. Jozef Kmec - starosta

Zmluvná strana :

účastník: Zväzok Euroregión Tatry, ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ; Poľsko, IČO: 490510603, Antoni Karlak, predseda Rady zväzku

Hodnota zmluvy:

13 739,10 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

19.05.2017

Platnosť zmluvy:

19.05.2017 -

Zverejnenie zmluvy:

03.07.2017

Účinnosť zmluvy:

04.07.2017

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Poznámka:

Ďalšia zmluvná strana - účastník: Gminna Ośrodek Kultury w Ropie, so sídlom: 38-312 Ropa 780, DIČ 7381022432, IČO: 490639930, ďalej len „vedúci partner” zastúpeným: Zdzisławom Niezgodom – riaditeľom

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 19.03.2019 HoreTlačiť