Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Zverejňovanie zmlúv (zmluvy a dodatky) od 31.3.2022

V zmysle novelizácie infozákona (211/2000 Z. z.) od 31.3.2022 Prešovský samosprávny kraj zverejňuje všetky povinne zverejňované zmluvy a dodatky v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

Zmluvy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sú zverejnené  od 31.3.2022 v CRZ (crz.gov.sk). 

Zverejňovanie zmlúv a dodatkov do 30.3.2022

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňovali v module e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy. Export dát je dostupný vo formátoch CSV, XML, XLS.

Zmluva: 248/2017/ODDIMPL

-

Číslo v CRZ*:

248/2017/ODDIMPL

Číslo zmluvy:

INT/ET/TAT/1/I/B/0043

Názov:

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt

Predmet:

Stanovenie podmienok, za ktorých Euroregión a PSK poskytuje finančný príspevok z EFRR a finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na realizáciu mikroprojektu, a vedúci partner a partner mikroprojektu realizujú mikroprojekt v súlade so žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku a rozhodnutím Výboru pre mikroprojekty. Ďalšie špecifiká sú uvedené v čl. 2 tejto zmluvy.

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, MUDr. Peter Chudík, predseda PSK

Zmluvná strana :

prijímateľ: Obec Kružlov, Kružlov 141, 086 04 Kružlov, IČO: 00322211, Ing. Jozef Kmec - starosta

Zmluvná strana :

účastník: Zväzok Euroregión Tatry, ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ; Poľsko, IČO: 490510603, Antoni Karlak, predseda Rady zväzku

Hodnota zmluvy:

13 739,10 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

19.05.2017

Platnosť zmluvy:

19.05.2017 -

Dátum zverejnenia:

03.07.2017

Účinnosť zmluvy:

04.07.2017

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Poznámka:

Ďalšia zmluvná strana - účastník: Gminna Ośrodek Kultury w Ropie, so sídlom: 38-312 Ropa 780, DIČ 7381022432, IČO: 490639930, ďalej len „vedúci partner” zastúpeným: Zdzisławom Niezgodom – riaditeľom

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 13.03.2023 HoreTlačiť