Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Dodatok 69/2016

Číslo v CRZ ÚPSK*:

Dodatok 69/2016

Číslo dodatku:

Dodatok č. 1

Názov dodatku:

Dodatok č. 1 k projektovej zmluve č. 340/2015/ODDIMPL

Predmet dodatku:

Príloha č. 2 Projektovej zmluvy „Všeobecné zmluvné podmienky“ sa ruší v plnom rozsahu a plne sa nahrádza Prílohou č. 1 Dodatku „Všeobecné zmluvné podmienky č.2“.

Viazanosť k zmluve:

340/2015/ODDIMPL

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov 080 01, IČO: 37870475, MUDr. Peter Chudík, predseda PSK

Zmluvná strana :

prijímateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina, Ľutina 133, 082 57 Ľutina, IČO: 31651813, Mgr. Jozef Novický, farár farnosti Ľutina

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

2016-04-06

Platnosť dodatku:

2016-04-06 -

Zverejnenie dodatku:

2016-04-07

Účinnosť dodatku:

2016-04-08

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Poznámka:

-

(* CRZ ÚPSK – Centrálny register zmlúv Úradu Prešovského samosprávneho kraja)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 16.02.2018 HoreTlačiť