Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

340/2015/ODDIMPL

Číslo v CRZ ÚPSK*:

340/2015/ODDIMPL

Číslo zmluvy:

Názov zmluvy:

Projektová zmluva na realizáciu projektu v rámci programu Cezhraničná spolupráca spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Predmet zmluvy:

Úprava práv a povinností zmluvných strán a vymedzenie zmluvných podmienok pre poskytnutie projektového grantu zo strany Správcu schémy malých grantov prijímateľovi, za účelom zabezpečenia realizácie projektu. Správca schémy malých grantov sa zaväzuje spolufinancovať realizáciu projektu a poskytnúť prijímateľovi projektový grant v rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených v tejto zmluve, v Právnom rámci NFM, v Pravidlách implementácie a v súlade s legislatívou SR a EÚ. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť realizáciu projektu, spolufinancovanie projektu a udržanie výsledkov projektu s cieľom zabezpečiť maximálny úžitok pre cieľové skupiny projektu počas doby udržateľnosti projektu, a za týmto účelom prijať projektový grant v rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených v tejto zmluve, v Právnom rámci NFM, v Pravidlách implementácie a v súlade s legislatívou SR a EÚ.

Dodatok ku zmluve:

Dodatok č. 1

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 08001 Prešov, IČO: 37870475, MUDr. Peter Chudík, predseda PSK

Zmluvná strana :

prijímateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina, Ľutina 133, Ľutina, 082 57, IČO: 31651813, Mgr. Jozef Novický, farár farnosti Ľutina

Hodnota zmluvy:

196 175,00 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

2015-08-28

Platnosť zmluvy:

2015-08-28 -

Zverejnenie zmluvy:

2015-08-28

Účinnosť zmluvy:

2015-08-29

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Poznámka:

-

(* CRZ ÚPSK – Centrálny register zmlúv Úradu Prešovského samosprávneho kraja)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 16.02.2018 HoreTlačiť