Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Zverejňovanie zmlúv (zmluvy a dodatky) od 31.3.2022

Zmluvy v CRZ Úradu vlády SR

V zmysle novelizácie infozákona (211/2000 Z. z.) od 31.3.2022 Prešovský samosprávny kraj zverejňuje všetky povinne zverejňované zmluvy a dodatky v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

Zmluvy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sú zverejnené  od 31.3.2022 v CRZ (crz.gov.sk). 

Zmluvy na webovom sídle poskytovateľa

Aktuálne PSK na svojom webovom sídle zverejňuje špecifický druh zmlúv, v zmysle zákona 596/2003 Z. z..

Tieto zmluvy nadobúdajú platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 9aa ods. 7 zákona 596/2003 Z. z. dňom jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa. Zmluvy sa zverejňujú počas celej doby ich trvania.

Zverejňovanie zmlúv a dodatkov do 30.3.2022

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňovali v module e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy. Export dát je dostupný vo formátoch CSV, XML, XLS.

Zmluva: 340/2015/ODDIMPL

Číslo v CRZ*:

340/2015/ODDIMPL

Číslo zmluvy:

Názov:

Projektová zmluva na realizáciu projektu v rámci programu Cezhraničná spolupráca spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Predmet:

Úprava práv a povinností zmluvných strán a vymedzenie zmluvných podmienok pre poskytnutie projektového grantu zo strany Správcu schémy malých grantov prijímateľovi, za účelom zabezpečenia realizácie projektu. Správca schémy malých grantov sa zaväzuje spolufinancovať realizáciu projektu a poskytnúť prijímateľovi projektový grant v rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených v tejto zmluve, v Právnom rámci NFM, v Pravidlách implementácie a v súlade s legislatívou SR a EÚ. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť realizáciu projektu, spolufinancovanie projektu a udržanie výsledkov projektu s cieľom zabezpečiť maximálny úžitok pre cieľové skupiny projektu počas doby udržateľnosti projektu, a za týmto účelom prijať projektový grant v rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených v tejto zmluve, v Právnom rámci NFM, v Pravidlách implementácie a v súlade s legislatívou SR a EÚ.

Dodatok ku zmluve:

Dodatok 69/2016

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 08001 Prešov, IČO: 37870475, MUDr. Peter Chudík, predseda PSK

Zmluvná strana :

prijímateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina, Ľutina 133, Ľutina, 082 57, IČO: 31651813, Mgr. Jozef Novický, farár farnosti Ľutina

Hodnota zmluvy:

196 175,00 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

28.08.2015

Platnosť zmluvy:

28.08.2015 -

Dátum zverejnenia:

28.08.2015

Účinnosť zmluvy:

29.08.2015

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 27.12.2023 HoreTlačiť