Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: Dodatok 114/2014

Číslo v CRZ*:

Dodatok 114/2014

Číslo dodatku:

Dodatok č. 1

Názov dodatku:

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 18.08.2005

Predmet dodatku:

Zmena v čl. I Predmet zmluvy, čl. IV Výška nájomného a spôsob jeho úhrady, v Prílohe č. 1 – Zoznam prenajatého hnuteľného majetku sa číselné údaje v SKK a v Príloha č. 2 v časti Popis prenajatého nehnuteľného majetku.

Viazanosť k zmluve:

605/2014/ODDSVP

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37 870 475, MUDr. Peter Chudík, predseda PSK

Zmluvná strana :

nájomca: DM – Kežmarok s.r.o., Ul. 8. Mája 31, 059 71 Ľubica, IČO: 36 507 911, Stanislava Klimešová

Hodnota dodatku:

2 514,20 € s DPH

Podpísanie dodatku:

20.11.2014

Platnosť dodatku:

20.11.2014 -

Zverejnenie dodatku:

21.11.2014

Účinnosť dodatku:

22.11.2014

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve (PDF, 29,35 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť