Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

451/2014/OK

Číslo v CRZ*:

451/2014/OK

Číslo zmluvy:

Názov zmluvy:

Zmluva č. 451/2014/OK

Predmet zmluvy:

Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK v oblasti kultúry v podprograme "Nehmotné kultúrne dedičstvo – živá kultúra – usporiadanie kultúrnych akcií/vydanie publikácii". Realizátorom aktivity je obec Drienica pod názvom „Šarišská heligónka 2014“.

Dodatok ku zmluve:

-

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, MUDr. Peter Chudík, predseda

Zmluvná strana :

prijímateľ: Obec Drienica, Obecný úrad 168, 08301, IČO: 00326968, Ing. Igor Birčák, starosta

Hodnota zmluvy:

2 000,00 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

31.07.2014

Platnosť zmluvy:

31.07.2014 - 31.12.2014

Zverejnenie zmluvy:

05.08.2014

Účinnosť zmluvy:

06.08.2014

Stav dokumentu :

archívna

Prílohy:

Zmluva č. 451/2014/OK (Obec Drienica) (PDF, 51,23 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 19.03.2019 HoreTlačiť