Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: 1507/2010

Číslo v CRZ*:

1507/2010

Číslo zmluvy:

Z 2212012004001

Názov:

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Predmet:

Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu aktivít projektu Schválenej žiadosti o NFP: 22120120071.

Dodatok ku zmluve:

Dodatok 121/2013

Zmluvná strana :

prijímateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

15.07.2010

Platnosť zmluvy:

15.07.2010 -

Dátum zverejnenia:

-

Účinnosť zmluvy:

-

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Zmluva o poskytnutí NFP č. Z 2212012004001 (PDF, 90,2 kB)

Poznámka:

V zmysle platnej legislatívy táto zmluva nemusí byť zverejnená. Zverejnené sú len základné informácie o zmluve.

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť